____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
__________________________________________Кафедра англійської філології
Кафедру англійської філології було створено 5 квітня 1996 року.

В.о. завідувача кафедри - кандидат філологічних наук Федорова Юлія Геннадіївна

Сьогодні кафедра є випусковою за напрямом підготовки 020303 – філологія. Вона має значний досвід у справі підготовки бакалаврів, спеціалістів філології за спеціальністю „Мова та література (англійська, друга іноземна)”. 2008 року розпочато підготовку магістрів філології зі спеціальностей «Мова та література (англійська)». Відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності 10.02.15 – Загальне мовознавство.

У 2010 році здійснено 15-й випуск спеціалістів філології, викладачів англійської, німецької або новогрецької мови та літератури.

Кафедра англійської філології пишається своїми випускниками – 413 фахівцями, які успішно працюють в Україні, Канаді, США, Італії, Греції, Німеччині, Австрії, Нідерландах, на Кіпрі, демонструючи високий рівень сформованості професійної компетентності. Серед випускників – висококваліфіковані вчителі і викладачі, перекладачі, працівники дипломатичних представництв, держслужбовці, менеджери фірм, журналісти. 8 випускників захистили кандидатські дисертації. Щорічно після закінчення державних іспитів кращі випускники отримують рекомендації в аспірантуру і призначення на посаду викладача кафедри.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення потреби Маріуполя і Донецької області у висококваліфікованих фахівцях з англійської філології, які мають поєднувати високу професійну компетентність з загальною культурою і здатністю до впровадження і використання сучасних лінгвістичних досліджень та нових методик викладання іноземних мов у навчальних закладах різних рівнів: у загальноосвітніх школах, школах з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та у вищих навчальних закладах.

Організаційна, виховна і наукова та навчально-методична робота кафедри завжди спрямована на зміцнення та розвиток кращих наукових і педагогічних традицій МДУ. У своїй діяльності кафедра ставить за мету підготовку філологів нового покоління, котрі не лише володіють необхідними навичками та якостями, що сприяють розвитку професіоналізму, але й мають чітко визначену гуманістичну ціннісну орієнтацію.

Кафедра забезпечує викладання 53 фундаментальних філологічних і професійно-орієнтованих дисциплін, для яких створено електронні навчально-методичні комплекси, підготовлено 3 посібника з грифом МОН, 1 монографія та понад 100 методичних розробок. Кафедра організовує випуск щорічного Всеукраїнського збірника наукових статей «Vox philology (Голос філолога)» (відповідальний редактор Назаренко Н.І.), у цьому році готується третій випуск. У навчальний процес активно впроваджуються інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні засоби, мультимедійні лекції. Для всіх видів практик розроблено педагогічні кейси.

Партнерами наукового і освітнього співробітництва є:
  • Стаффордширський університет (Велика Британія);
  • Frisby’s College (Велика Британія);
  • Університет Аріеля (Держава Ізраїль);
  • Відкритий університет Ізраїлю (Держава Ізраїль);
  • Університет Ліверпулю (Велика Британія)

А також профільні кафедри:
  • Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка; Донецького національного університету;
  • Інститутів філології: Житомирського державного університету імені Івана Франка; Бердянського державного педагогічного університету; Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка;
  • Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету; Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Гуманітарного інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Приазовського державного технічного університету.

На кафедрі розробляються комплексна наукова тема:
• «Формування мовної особистості у полікультурному суспільстві» (керівник д. педаг. н., проф. Соколов І.В.)

Основні результати наукових пошуків викладачів втілюються у виступах з доповідями на конференціях різного рівня, в наукових публікаціях, понад 160 з яких підготовлено тільки за останні 3 роки.

Викладачі кафедри англійської філології на стажуванні у Великобританії. Лютий 2013 р. Кафедра дбає про підвищення наукового рівня студентів і залучення кращих з них до науково-дослідної роботи. Викладачі кафедри керують роботою студентських наукових товариств «Функціонування та взаємодія мовних одиниць різних рівнів у зіставно-типологічному та когнітивному аспектах» (доц. Пефтієва О.Ф.), «Традиції та новаторство в літературі», «Ізраїль: мова та культура»(доц. Бумбур Ю.М.), «Лінгвокраїнознавство» (ст. викл. Василєва Н.Б.), «Літературознавчі студії» (доц. Назаренко Н.І.), Дебатного та Інтелектуального клубів «Брейн-ринг» (ст. викл. Стьопін М.Г.).

Наукові роботи студентів кафедри відзначаються на всеукраїнському і загальноуніверситетському конкурсах студентських наукових і реферативних робіт, нагороджуються дипломами переможців чи заохочувальними дипломами.

Викладачі кафедри та студенти спеціальності «Мова та література (англійська)» беруть участь у наукових та освітніх програмах у Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Греції, Італії, Ізраїлю, Чехії, Бразилії. Студенти приймають активну участь у реалізації освітніх, культурних і соціальних проектів.