______________________________________________________________

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
___________________________________________________________________


МДУ проводить опитування
щодо дотримання принципів академічної доброчесності


Результати опитуваньЕтичний кодекс МДУ
Кодекс академічної доброчесності МДУ
Положення про академічну доброчесність в МДУ
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти МДУ
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах студентів МДУ
Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним працівником
Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освітиІнформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в університеті у питаннях академічної доброчесності

Безкоштовний сервіс, який здійснює перевірку на плагіат письмових робіт - EduBirdie
*Це відео створене PIN Production в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США в Україні


Маріупольський державний університет виступає за дотримання принципів академічної доброчесності. З метою підвищення якості освіти і наукових досліджень обов’язковим є перевірка робіт на плагіат для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних, педагогічних працівників.

З 2018 року Маріупольський державний університет співпрацює з ТОВ «АНТИПЛАГІАТ». Укладено договір про надання послуг з ТОВ «АНТИПЛАГІАТ», згідно якого МДУ надається доступ до використання комп’ютерної програми – Unichech, бази даних для порівняння змісту текстових документів в електронному вигляді, який оновлюється кожного року, виходячи з потреб закладу вищої освіти.Можливості Unicheck:

• доступ необмеженої кількості викладачів для одночасної та паралельної роботи із сервісом;
• зручний та легкий інтерфейс користувачу для роботи на кількох мовах;
• швидка перевірка роботи на ознаки плагіату різними способами, порівнюючи їх з Інтернет-джерелами в реальному часі; усіма роботами, що вже завантажили у свої акаунти викладачі, між собою та власній базі робіт закладу вищої освіти;
• генерування інформативного звіту про перевірку текстів у різних форматах (PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, ZIP);
• одночасна перевірка до 100 робіт через Інтернет і до 35 робіт через внутрішню базу із одного акаунту;
• перегляд документу та роботи із ним в системі без зміни його форматування;
• зручна робота та зберігання файлів в системи та можливість їх завантаження;
• знаходження текстових збігів у роботах, що написані українською, англійською, німецькою, іспанською та іншими мовами;
• виділення усіх текстових збігів кольором і надання списку посилань на оригінальні джерела, які можна переглянути за допомогою системи у зручному інтерфейсі;
• самостійне регулювання параметрів пошуку плагіату;
• знаходження та вилучення правильно процитованих речень та списку використаних джерел;
• формування бази робіт як у системі, так і з можливістю підключення сервісу до внутрішньої бази університету;
• автоматичне визначення заміни символів і літер у тексті, а також зворотна автоматична підстановка в текст правильних, і пошук на плагіат;
• дистанційна робота зі здобувачами;
• надання можливості викладачам коментувати роботи здобувачів.


Корисні посилання:
Інструкція користувача корпоративного університетського акаунту
Інструкція викладача

Контакти розробників сервісу:
[email protected]
https://unicheck.com
Facebook