______________________________________________________________

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
___________________________________________________________________


МДУ проводить опитування
щодо дотримання принципів академічної доброчесностіЕтичний кодекс МДУ посилання
Положення про академічну доброчесність в МДУ
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти МДУ
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах студентів МДУІнформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в університеті у питаннях академічної доброчесності

Безкоштовний сервіс, який здійснює перевірку на плагіат письмових робіт - EduBirdie

Маріупольський державний університет виступає за дотримання принципів академічної доброчесності з метою підвищення якості освіти і наукових досліджень. Саме тому прийнято рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат – Unicheck.

Unicheck – це сервіс з перевірки робіт на плагіат, створений українськими розробниками у 2014 році. Він може використовуватись як окрема програма онлайн, а також інтегруватися з навчальними системами (LMS-Learning Management Systems, як Moodle, Canvas, Sakai, Blackboard), що використовуються університетами, академіями, тощо. Понад 45 українських університетів dже використовує даний сервіс. Також Unicheck активно використовується за кордоном (США, Іспанія, Бельгія).Можливості Unicheck:

• доступ будь-якій кількості викладачів ВНЗ для одночасної та паралельної роботи із сервісом;
• зручний та легкий інтерфейс користувачу для роботи на кількох мовах;
• швидка перевірка роботи на ознаки плагіату різними способами, порівнюючи їх з Інтернет-джерелами в реальному часі; усіма роботами, що вже завантажили у свої акаунти викладачі, між собою та власній базі робіт закладу вищої освіти;
• генерування інформативного звіту про перевірку текстів у різних форматах (PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, ZIP);
• одночасна перевірка до 100 робіт через Інтернет і до 35 робіт через внутрішню базу із одного акаунту;
• перегляд документу та роботи із ним в системі без зміни його форматування;
• зручна робота та зберігання файлів в системи та можливість їх завантаження;
• знаходження текстових збігів у роботах, що написані українською, англійською, німецькою, іспанською та іншими мовами;
• виділення усіх текстових збігів кольором і надання списку посилань на оригінальні джерела, які можна переглянути за допомогою системи у зручному інтерфейсі;
• самостійне регулювання параметрів пошуку плагіату;
• знаходження та вилучення правильно процитованих речень та списку використаних джерел;
• формування бази робіт як у системі, так і з можливістю підключення сервісу до внутрішньої бази університету;
• автоматичне визначення заміни символів і літер у тексті, а також зворотна автоматична підстановка в текст правильних, і пошук на плагіат;
• дистанційна робота зі студентами;
• надання можливості викладачам коментувати роботи студентів.
Завдяки детальним звітам, що генерує Unicheck, процес оцінювання кожної роботи викладачем стає значно простішим та швидшим. Викладачі мають можливість дистанційно давати завдання студентам та коментувати їх роботи, надаючи індивідуальні рекомендації або зауваження.

Студенти ж поступово вдосконалюватимуть свої навички академічного письма, отримуючи звіти з виділеним плагіатом та посиланнями на джерела, які потребують цитування.

Корисні посилання:
Інструкція користувача корпоративного університетського акаунту
Інструкція викладача

Контакти розробників сервісу:
support@unicheck.com
https://unicheck.com
Facebook