____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
__________________________________________Кафедра теорії та практики перекладуАдреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 303
Телефон: (0629) 52-70-16
E-mail: elti@mdu.in.ua
Сайт: www.fgf-mgu.at.ua


Кафедра теорії та практики перекладу заснована у 2001 році та здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю «Філологія. Переклад (англійська)».


В.о. завідувача кафедри - кандидат філологічних наук Смирнова Марія Сергіївна
Перелік профільних дисциплін

Наукова діяльність

Комплексна наукова тема кафедри – «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, слов’янських, та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний та порівняльний аспекти» (номер державної реєстрації 0108U0084224., строк виконання: 2013-2016 рр., науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Шепітько С. В.).

У межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання:
1) подальший розвиток теорії та методології перекладознавства;
2) дослідження та опис англійської мови шляхом системного зіставлення з іншими мовами;
3) вивчення семантичних, структурних і функціональних особливостей різноструктурних мов;
4) встановлення спільних рис і розбіжностей між порівнюваними мовами;
5) впровадження наукових розробок у практику;
6) вивчення методології сучасних напрямків дослідження у галузі літературознавства.

Результати роботи висвітлено у публікаціях монографій, наукових статей, підручників з грифом Міністерства освіти та науки України, доповідях на міжнародних конференціях.

Кафедра теорії та практики перекладу виступає організатором Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», на якій учасники презентують новітні філологічні дослідження.

Партнери кафедри:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Львівський національний університет
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
- Запорізький національний університет
- Дніпропетровський національний університет імені Олесі Гончара
- Народна українська академія
- Київський університет імені Бориса Грінченка
- Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
- ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
- Бердянський національний педагогічний університет
- Донецький національний університет (Вінниця)
- Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
- Національний університет «Одеська юридична академія»
- Міжнародний гуманітарний університет
- Житомирський державний університет імені Івана Франка
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Донецький державний технічний університет (Покровськ)
- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»