____________________________________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
__________________________________________________________________Кафедра теорії та практики перекладуАдреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 303
Телефон: (0629) 58-82-05
E-mail: elti@mdu.in.ua
Сайт: www.fgf-mgu.at.uaЗавідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Смирнова Марія Сергіївна


Кафедра теорії та практики перекладу заснована у 2001 році та здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю «Філологія. Переклад (англійська)».Перелік профільних дисциплін

Наукова діяльність

Комплексна наукова тема кафедри – «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, романських, слов’янських та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний і порівняльний аспекти» (шифр теми: 0108U0084224 строк виконання: 2017-2020 рр.; науковий керівник – к. філол. н., доцент Шепітько С. В.).

У межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання:
1) подальший розвиток теорії та методології перекладознавства;
2) дослідження та опис англійської мови шляхом системного зіставлення з іншими мовами;
3) вивчення семантичних, структурних і функціональних особливостей різноструктурних мов;
4) встановлення спільних рис і розбіжностей між порівнюваними мовами;
5) впровадження наукових розробок у практику;
6) вивчення методології сучасних напрямків дослідження у галузі літературознавства.
7) філософські проблеми мови

Кафедра теорії та практики перекладу виступає організатором Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», на якій учасники презентують новітні філологічні дослідження.

При кафедрі функціонують студентські наукові товариства «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», «Актуальні питання перекладознавства та порівняльної типології».

Для розвитку комунікативно-перекладацьких вмінь студентів проводяться зустрічі з представниками ОБСЄ, американськими волонтерами, конкурси усного та художнього перекладів, практикум для гідів-перекладачів у музеї. Також на базі кафедри діють англомовний театральний гурток «The black box theatre», англомовний клуб «Encounters».

Студенти кафедри демонструють високий рівень знань і стають призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Переклад» (2016 – Валерія Іванюк, 2018 – Ірина Гасимова).

Партнери кафедри:

- Манчестерський університет (Велика Британія)
- Університет Північної Кароліни (США)
- Янінський університет (Греція)
- Університет Данубіус (Словацька Республіка)
- Варшавський університет (Польша)
- Ягеллонський університет (Польша)
- Київський національний лінгвістичний університет
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Київський університет імені Бориса Грінченка
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
- Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
- Запорізький національний університет
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
- Університет імені Альфреда Нобеля
- ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
- Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)
- Донецький національний медичний університет (м. Краматорськ)
- Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Артемівськ)
- Донбаський національний педагогічний університет
- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
- Бердянський державний педагогічний університет