Архів охоронних документів


Свідоцтво №77119 Підручник «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності 081 Право»

Свідоцтво №77118 Навчальний посібник «Спеціальна техніка в правоохоронній дільності»

Свідоцтво № 75770 Навчальний посібник «Історія Італії (від античності до сьогодення)»

Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 197407

Свідоцтво ДК 4930 про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Свідоцтво № 69446 Літературний письмовий твір наукового характеру «Алгоритм формування інтегрального показника потенціалу розвитку інтеграційних процесів»

Свідоцтво № 68772 Науково-методичне видання «Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Культура педагогічного спілкування»

Свідоцтво № 67901Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Педагогічна майстерність та творчість»

Свідоцтво № 65806 Навчальний посібник «Англійська для магістрів з міжнародної економіки»

Свідоцтво № 63004 Наукове електронне видання «Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності (1950-1960-ті рр.) Монографія»

Свідоцтво № 61247 Твір наукового характеру «Методика написання наукової статті для студентів спеціальності «Переклад (новогрецька)»

Свідоцтво № 61246 Твір наукового характеру «Анотування та реферування текстів новогрецькою мовою. Навчальний посібник-довідник»

Свідоцтво № 61245 Навчальний посібник «ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. Навчальний посібник для студентів ОКР «Магістр» (спеціальності «мова і література (англійська)»)»

Свідоцтво № 55013 Навчальне електронне видання на CD-ROM «Міжнародна економіка Навчальний посібник» («Навчальний електронний посібник «Міжнародна економіка»)

Свідоцтво № 54646 Твір наукового характеру «Методика розрахунку інтегрального показника рівня міжнародної конкурентоспроможності регіону»

Патент на корисну модель № 110124 Корисна модель «Плазмовий реактор металевих наночастинок»

Патент на корисну модель № 104351 Корисна модель «Спосіб отримання колоїдних розчинів в безперервному режимі»

Патент на корисну модель № 92710 Спосіб отримання колоїдних розчинів

Свідоцтво №74459 Навчальний посібник «Философские проблемы филологии»

Свідоцтво № 74827 Навчально-методичний посібник «Страхове право»

Свідоцтво № 75811 Навчально-методичний посібник «MASS MEDIA CRITICAL READING AND TRANSLATION»

Свідоцтво №75135 Монографія «Образність як семантичний компонент лексичного значення найменувань особи в англійській та українських мовах»

Патент № 119280 Спосіб агломерації залізорудних матеріалів