АСПІРАНТУРА

Рік створення: 2005
Завідувач аспірантури: Чередніченко Інна Віталіївна


Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.2016 № 523 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"

Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

Положення про відділ аспірантури Маріупольського державного університету

Положення про практику аспірантів МДУ

Права та обов'язки аспірантів

Програми підготовки аспірантів

Правила прийому до аспірантури у 2018 році

Програми вступних іспитів до аспірантури МДУ у 2018 році

Програми вступних іспитів до аспірантури для іноземних громадян та осіб без громадянства

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення щодо ліцензування спеціальностей аспірантури

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в МДУ

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування (2018)
Аспірантура дозволяє залучити до наукової діяльності талановиту молодь, що становитиме основу професорсько-викладацького складу спеціалізованих кафедр МДУ; зумовлює новий імпульс у розвитку вищого навчального закладу як провідного освітнього і науково-культурного центру Приазов’я; надає можливість запровадити новітні технології професійної підготовки фахівців відповідно до Болонського процесу.

Аспірантам створено сприятливі умови в університеті для навчання:
• висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
• 5 навчальних корпусів;
• 7 комп’ютерних центрів з доступом до мережі Інтернет;
• центральна бібліотека з фондом понад 150 тисяч примірників навчальної, наукової, методичної літератури та 160 найменувань вітчизняних і зарубіжних періодичних видань;
• 4 спеціалізовані читальні зали з електронними каталогами;
• типографія;
• мультимедійні та відео-аудиторії;
• 3 тренажерні зали;
• студентський гуртожиток.

Форма навчання: денна, заочна, здобувачі
Термін навчання:
з відривом від виробництва 3 роки
без відриву від виробництва 4 роки
здобувачі не більше 5 років


У Маріупольському державному університеті діє аспірантура за спеціальностями

032 Історія та археологія
052 Політологія
292 Міжнародні економічні відносини
07.00.01 – Історія України
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
09.00.11 – Релігієзнавство (філософські науки)
10.02.15 – Загальне мовознавство
12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право
23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
26.00.01 – Теорія та історія культури
27.00.04 – Теорія та історія журналістики

Розрахунок вартості навчання набору 2015 року
Розрахунок вартості навчання набору 2016 року
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2017 року
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2018 року
Розрахунок вартості навчання в аспірантурі (іноземці) 2018

І курс Розклад занять (заочна форма) з 05.11.18 по 17.11.18
ІІ курс Розклад занять (заочна форма) з 05.11 по 17.11.2018

Перелік документів для складання кандидатських іспитів для аспірантів та здобувачів інших ВНЗ:
1. Заява (заповнюється у відділі аспірантури)
2. Список опублікованих наукових праць та винаходів
3. Реферат з іноземної мови, філософії
4. Додаткова програма зі спеціальності
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів
6. Копія паспорта, довідки податкової адміністрації
8. Лист-клопотання
9. Рішення Вченої ради про затвердження теми дисертації


Зразок заяви на складання кандидатського іспиту зі спеціальності в сесію

Зразок заяви на складання кандидатського іспиту зі спеціальності поза сесією

Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а, відділ аспірантури (к. №317)
Телефон: (0629) 58-74-81
E-mail: science@mdu.in.ua