АСПІРАНТУРА

Рік створення: 2005

Чередніченко Інна Віталіївна – завідувач аспірантури
Новікова Алла Володимирівна – методист І категорії відділу аспірантури
Дубравіна Оксана Олександрівна – фахівець відділу аспірантури

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця: 9:00-17:15
Перерва: 12:00-12:15Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.2016 № 523 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"
Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
Положення про відділ аспірантури Маріупольського державного університету
Положення про практику аспірантів МДУ
Права та обов'язки аспірантів
Правила прийому до аспірантури у 2022 році
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в МДУ
Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії


Аспірантура дозволяє залучити до наукової діяльності талановиту молодь, що становитиме основу професорсько-викладацького складу спеціалізованих кафедр МДУ; зумовлює новий імпульс у розвитку вищого навчального закладу як провідного освітнього і науково-культурного центру Приазов’я; надає можливість запровадити новітні технології професійної підготовки фахівців відповідно до Болонського процесу.

Аспірантам створено сприятливі умови в університеті для навчання:
• висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
• 5 навчальних корпусів;
• 12 комп’ютерних центрів з підключенням до локальної мережі та до мережі Інтернет;
• центральна бібліотека з фондом понад 150 тисяч примірників навчальної, наукової, методичної літератури та 160 найменувань вітчизняних і зарубіжних періодичних видань;
• 3 спеціалізовані читальні зали з електронними каталогами;
• типографія;
• мультимедійні та відео-аудиторії;
• спортивний комплекс;
• студентський гуртожиток.


Форма навчання: очна (денна), заочна
Термін навчання: 4 роки

У Маріупольському державному університеті діє аспірантура за спеціальностями

032 Історія та археологія
051 Економіка
052 Політологія
081 Право
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році


Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2022 року
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2022 року для іноземних громадян та осіб без громадянства
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2021 року
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2021 року для іноземних громадян та осіб без громадянства
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2020 року
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2020 року для іноземних громадян та осіб без громадянства
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2019 року
Розрахунок вартоcті навчання в аспірантурі МДУдля іноземних громадян та осіб без громадянства у 2019 р
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2018 року
Розрахунок вартості навчання в аспірантурі (іноземці) 2018
E-mail: [email protected]