________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вступ на ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста (програми вступних іспитів)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (мова та література (російська))
014.01 Середня освіта (українська мова та література)
014.02 Середня освіта (мова та література (англійська)) (2 курс)
014.02 Середня освіта (новогрецька)
014.03 Середня освіта (історія) (2 курс)
014.11 Середня освіта (фізична культура) (3 курс)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2 курс)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (3 курс)
032 Історія та археологія (2 курс)
034 Культурологія (2 курс)
034 Культурологія (3 курс)
035 Українська мова та література
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (Мова та література (російська)
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (Переклад (українська, російська, польська)
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (Мова та література (англійська) (2 курс)
035.08 Мова та література (новогрецька)
035.08 Переклад (новогрецька)
051 Економіка
052 Політологія (2 курс)
053 Психологія
054 Соціологія (2 курс)
061 Журналістика (журналістика)
061 Журналістика (реклама та зв’язки з громадськістю)
073 Менеджмент
081 Право (2 курс)
081 Право (3 курс)
101 Екологія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
242 Туризм, 6.140103 Туризм (2 та 3 курси)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2 курс)
292 Міжнародні економічні відносини