Вас запрошує
наукова бібліотека


Маріупольського державного університету!Наукова бібліотека МДУ - структурний підрозділ університету, що здійснює документальне та інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів. Засновано бібліотеку у 1991 році. Нині це сучасна бібліотека вищого навчального закладу, діяльність якої спрямована на створення електронного та документального інформаційного середовища університету, на забезпечення доступу користувачів бібліотеки до власних, вітчизняних та світових електронних інформаційних ресурсів, на інтеграцію університетської науки до світового наукового простору, на формування інформаційної культури майбутніх фахівців.

Бібліотека має універсальний фонд з різних галузей знань. Загальний фонд навчальної, наукової, художньої, довідкової літератури, іноземних видань, складає понад 160 тис. примірників. Бібліотека передплачує наукові, науково-практичні, політико-економічні, інформаційні та різногалузеві журнали українських та іноземних видавництв.

Бібліотека комп'ютеризована, має локальну бібліотечну мережу, вихід до Інтернету, інформаційно-бібліотечну програму ІРБІС, яка надає можливість знаходити потрібну літературу по будь-якому полю бібліографічного опису, здійснювати тематичний пошук, формувати списки літератури, отримувати інформацію про місце знаходження і кількість примірників видання та можливість доступу віддаленим читачам до електронних інформаційних ресурсів бібліотеки в режимі on-line. Читачі читальних залів мають бездротовий доступ до мережі Інтернет за допомогою зон Wi-Fi.

Правила користування науковою бібліотекою МДУ


Основні напрямки діяльності:

організація оперативного та якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки, удосконалення бібліотечно- інформаційних послуг;

• створення та розвиток власних електронних ресурсів;

• забезпечення доступу користувачів бібліотеки до власних та світових інформаційних ресурсів на основі використання мережевих технологій;

• забезпечення доступу користувачів бібліотеки до власних та світових інформаційних ресурсів на основі використання мережевих технологій;

• комплектування фонду на всіх носіях інформації відповідно навчальним та науковим процесам університету, забезпечення його зберігання;

• сприяння інтеграції університетської науки до світового наукового інформаційного простору;

• виховання інформаційної культури у студентської молоді;

• науково-дослідна діяльність;

• краєзнавча діяльність;

• культурно-просвітницька діяльність.


До послуг читачів:

- комфортні бібліотечні приміщення, читальні зали на 204 посадочних місць;

- сучасні універсальні бібліотечні фонди;

- можливість користуватися власними електронними ресурсами бібліотеки: електронною бібліотекою, електронним каталогом, електронною картотекою статей, тематичними базами даних, що містять більше ніж 132 тис. записів;

- доступ до Інтернету та світових навчальних і наукових інформаційних електронних ресурсів;

- розвинута система каталогів та картотек в традиційній (картковій) формі;

- диспути, ігрові дні, віртуальні мандрівки, презентації книг, літературні вечори, краєзнавчі екскурсіі, зустрічі з цікавими людьми, книжково-ілюстративні виставки та ін.;

- допомога кваліфікованих бібліотечних співробітників.


Маючи читацький квиток, можна користуватися всіма відділами бібліотеки та отримувати всі послуги.


Структура наукової бібліотеки МДУ:

 • Відділ інформаційно-бібліографічний з секторами:

  • інформаційного та бібліографічного обслуговування
  • інформаційно-аналітичним

 • Відділ збереження фондів

  • фонд рідкісної та цінної книги

 • Відділ обслуговування з секторами

  • читальних залів

   • ч/з № 1 історичного та економіко-правового факультетів
   • ч/з № 2 факультету філології та масових комунікацій
   • ч/з № 3 факультету іноземних мов

  • культурно-просвітницької роботи
  • абонемент навчальної літератури
  • абонемент наукової та художньої літератури

 • Відділ комплектування та наукової обробки документів з секторами

  • комплектування та обліку документів
  • наукового опрацювання документів та організації каталогів

 • Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення з сектором

  • науково- редакційним


Читацький квиток - єдина перепустка до наукової бібліотеки МДУ.


Читачі несуть відповідальність за отриману літературу і повинні дотримуватися терміну повернення книг.