____________________________________________________

БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ (2020 рік)
_________________________________________________________
Перелік наукових публікацій викладачів у виданнях, включених до бази Scopus