____________________________________________________

БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ (2018 рік)
_________________________________________________________
Перелік наукових публікацій викладачів у виданнях, включених до бази Scopus