_________________________________________________________________________________________________________________

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
_____________________________________________________________________________________________________________________Директор Центру – Константинова Юлія Василівна
Е-mail: advanced_training@mdu.in.ua
Інспектор центру – Кулик Вероніка Сергіївна
Тел.: 098 112 87 42Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Маріупольського державного університету створено у 2014 році. Центр здійснює організаційну діяльність, пов’язану із здобуттям післядипломної освіти, підвищенням кваліфікації та стажуванням.

Центр здійснює короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації фахівців, надаючи слухачам свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Основними завданнями Центру є:
- оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;
- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних і науково-педагогічних працівників, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей;
- вивчення педагогічного та професійного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспектив їх розвитку;
- здійснення зв'язку з відповідними установами, підприємствами з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.


Перелік курсів підвищення кваліфікації


Адреса: пр. Будівельників, 129, каб. 215
Телефон: (0629) 58-75-86, 098-112-87-42
Е-mail: advanced_training@mdu.in.ua