ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Е-mail: advanced_training@mdu.in.ua
Інспектор центру – Станецька Юлія Олексіївна
Тел.: 097 497 98 56Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Маріупольського державного університету створено у 2014 році. Центр здійснює організаційну діяльність, пов’язану із здобуттям післядипломної освіти, підвищенням кваліфікації та стажуванням.

Центр здійснює короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації фахівців, надаючи слухачам свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Основними завданнями Центру є:
- оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;
- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних і науково-педагогічних працівників, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей;
- вивчення педагогічного та професійного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспектив їх розвитку;
- здійснення зв'язку з відповідними установами, підприємствами з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.


Перелік курсів підвищення кваліфікації

Атестація претендентів на посаду держслужбовця щодо вільного володіння державною мовою