_________________________________________________________________________________________________________________

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
_____________________________________________________________________________________________________________________
Е-mail: advanced_training@mdu.in.ua
Інспектор центру – Лозова Валерія Миколаївна
Тел.: 068-235-01-62, 098-991-48-22Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Маріупольського державного університету створено у 2014 році. Центр здійснює організаційну діяльність, пов’язану із здобуттям післядипломної освіти, підвищенням кваліфікації та стажуванням.

Центр здійснює короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації фахівців, надаючи слухачам свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Основними завданнями Центру є:
- оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;
- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних і науково-педагогічних працівників, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей;
- вивчення педагогічного та професійного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспектив їх розвитку;
- здійснення зв'язку з відповідними установами, підприємствами з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.


Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Навчання за програмами підвищення кваліфікації
Семінари, тренінги, майстер-класи (очна форма) в 2020 році
Положення про Школу педагогічної майстерності викладачів Маріупольського державного університету


Адреса: пр. Будівельників, 129, каб. 215
Телефон: (0629) 58-75-86, 068-235-01-62, 098-991-48-22
Е-mail: advanced_training@mdu.in.ua