Науково-дослідні теми


У 2017 році в університеті виконувалось 22 науково-дослідні роботи (НДР), з них:

- за видом фінансування: 2 НДР за рахунок бюджетних коштів, 20 НДР за рахунок власних і залучених коштів;

- за видом роботи: 15 фундаментальних (у т.ч. 2 – бюджетне фінансування), 7 прикладних.

З травня 2017 року розпочато розробку 1 прикладного дослідження, зареєстрованого в УкрІНТЕІ: «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, романських, слов’янських та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний, порівняльний аспекти», державний реєстраційний № 0117U003194, науковий керівник Шепітько С.В., кандидат філологічних наук, доцент.

За рахунок власних і залучених коштів виконувалось 20 НДР (з них 13 фундаментальних, 7 прикладних). Серед закінчених у 2017 році прикладних НДР немає.

Закінченими у 2017 році є 3 фундаментальні НДР, з них 1 виконувалась за рахунок коштів державного бюджету і 2 НДР – за власні і залучені кошти.

Закінченими за звітний період фундаментальними НДР є:

1. «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції», державний реєстраційний №0115U003043, науковий керівник – Булатова О.В., доктор економічних наук, професор (за рахунок бюджетних коштів);
2. «Засоби масової комунікації та новітні соціально-комунікаційні технології: моніторинг, діагностика, проектування», державний реєстраційний № 0112U005931, науковий керівник – Безчотнікова С.В., доктор філологічних наук, професор (за рахунок власних коштів);
3. «Розвиток конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в умовах євроінтеграції», державний реєстраційний №0115U003040, науковий керівник – Омельченко В.Я., доктор економічних наук, професор (за рахунок власних коштів).Науково-дослідні теми, що розроблялися в МДУ у 2017 році