Науково-дослідні теми


У 2016 році в університеті виконувалось 27 науково-дослідних робіт (НДР), з них:

- за видом фінансування: 2 НДР за рахунок бюджетних коштів, 25 НДР за рахунок власних і залучених коштів;

- за видом роботи: 18 фундаментальних (у т.ч. 2 – бюджетне фінансування), 9 прикладних.

Завершеними в 2016 році є 5 НДР, виконання яких здійснювалось за власні і залучені кошти:

1. «Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860 – 1923 рр.)» (державний реєстраційний № 0112U005929, науковий керівник – Коробка В.М., кандидат історичних наук, доцент).

2. «Актуальні проблеми історіографії історії України» (державний реєстраційний № 0112U005930, науковий керівник – Романцов В.М., доктор історичних наук, професор). 3. «Формування мовної особистості в умовах полікультурного суспільства» (державний реєстраційний № 0114U003023, науковий керівник – Соколова І.В., доктор педагогічних наук, професор).

4. «Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, слов’янських та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний, порівняльний аспекти» (державний реєстраційний № 0112U005932, науковий керівник – Шепітько С.В., кандидат філологічних наук, професор)

5. «Сучасні проблеми фізичного виховання та формування загальнолюдських цінностей студентської молоді» (державний реєстраційний №0115U003042, науковий керівник – Осіпцов А.В., доктор педагогічних наук, доцент)

Припинено розробку 1 НДР:

1. «Психолого-педагогічні умови навчання іноземної мови професійного спрямування майбутніх фахівців гуманітарної та соціально-економічної підготовки» (державний реєстраційний №0115U003032, науковий керівник – Павленко О.Г., кандидат філологічних наук, доцент)Науково-дослідні теми, що розроблялися в МДУ у 2017 році

Науково-дослідні теми, що розроблялися в МДУ у 2016 році