Дисертації до захисту«Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни»

Автор: Проценко Євгенія Олександрівна
Науковий керівник: Грідіна Ірина Миколаївна д. і. н., професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету
Дата захисту: 31.05.2019

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено аналіз та переосмислення культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни. Задля з’ясування чинників та визначення сутності культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни, виявлення регіональних особливостей культурного життя, їх впливу на подальше формування регіональної ідентичності запропоновано авторський підхід щодо дослідження культурних процесів регіону, що полягає в розгляді культурної політики в якості запровадження відповідного політичній владі сценарію в регіоні. Надано характеристику культурному простору Донбасу наприкінці 30-х рр. ХХ ст., виявлено особливості культурного радянського «сценарію» для Донбасу напередодні та на початку Другої світової війни, вплив стану «очікування війни» на культурні процеси в регіоні. У ході дослідження розкрита варіативність культурної політики військової окупаційної адміністрації на Донбасі, реконструйоване культурне життя регіону за умов нацистської окупації, виявлено наслідки нацистської окупації для культурної сфери Донбасу. З’ясовано, що наслідками радянського культурного сценарію стало формування специфічної радянської культурної ідентичності в регіоні.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Театр у соціокультурному житті Північного Приазов’я (середина XIX – XX ст.)»

Автор: Демідко Ольга Олександрівна
Науковий керівник: Сабадаш Юлія Сергіївна доктор культурології, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності
Дата захисту: 28.01.2019

Анотація

У дисертації досліджено особливості розвитку театру Північного Приазов’я у контексті соціокультурного життя регіону від середини XIX – XX ст. На основі аналізу широкого кола джерел проаналізовано формування і розвиток театрального життя Північного Приазов’я. Встановлено, що формування театрального життя у Північному Приазов’ї почалося з середини XIX ст. завдяки наявності мандрівних (пересувних) труп. Охарактеризовано виникнення перших професійних театральних труп в регіоні, загальні тенденції розвитку маріупольського і бердянського театрів, а також проаналізовано наявні проблеми в театральній культурі регіону у досліджений період.

Дослідження показало, що протягом XX ст. підвищилося ідейне і просвітницьке значення сцени провінційних театрів. У Маріуполі та Бердянську працювало кілька театрів, що створило умови для формування театральних сезонів, приїзду гастролерів, а також розвитку місцевих аматорських колективів. Виступи гастролерів – українських, російських та іноземних зірок театральної сцени – сприяли популяризації та збагаченню театральної культури, перетворенню Маріуполя і Бердянська в культурні центри регіону.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента