____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ

__________________________________________Кафедра дошкільної освіти


Адреса: 87500, Маріуполь, вул. Матросова, 5, каб. 302
Телефон: (0629) 58-75-09
E-mail: doshkosvita@mdu.in.ua
Завідувач кафедри дошкільної освіти - кандидат педагогічних наук, доцент Брежнєва Олена Геннадіївна


Кафедра дошкільної освіти була створена 2001 році на базі кафедри педагогіки та психології, яка з 1995 року здійснювала підготовку вихователів. Наразі кафедра продовжує забезпечувати підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Дошкільна освіта».


Наукова діяльність

На кафедрі дошкільної освіти активно розвивається наукова школа під керівництвом професора Катерини Щербакової. Основні напрями роботи школи – дослідження фундаментальних і загальних питань педагогічної науки, дошкільної освіти та педагогіки вищої школи.

Викладачі кафедри дошкільної освіти беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми наукових досліджень «Теоретико-методичні засади професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в умовах європейського вибору» (шифр теми № 0115U003033, термін виконання: 2015-2019 рр.). Керівник – кандидат педагогічних наук, професор кафедри Косенко Юлія Миколаївна.

За підсумками багаторічних досліджень науковці кафедри напрацювали ґрунтовний науково-методичний матеріал, викладений у понад 160 публікаціях наукового, методичного, публіцистичного характеру. Результатами проведення наукових досліджень викладачів кафедри є видання монографій, підготовка навчальних посібників з грифом МОН, методичних розробок до навчальних курсів тощо.

На базі кафедри працюють студентські наукові товариства «Евріка» (керівник – старший викладач Ольга Березіна), «Вчимося граючись» (керівник – старший викладач Вікторія Яйленко) та лабораторія «Духовного та пізнавального розвитку особистості» (керівник – доцент Олена Брежнєва).


Партнери кафедри:

- Інститут проблем виховання НАПН України
- Бердянський державний педагогічний університет
- Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини
- Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
- Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
- Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка (м. Мінськ)
- Заклади дошкільної освіти м. Маріуполя