Докторантура
Положення про докторантуру МДУ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у МДУ

Правила прийому до докторантури у 2019 р.
Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими оголошується прийом до докторантури
для здобуття ступеня доктора наук


Галузь знань Спеціальність Нормативний термін навчання Вартість підготовки (грн.)
Шифр  Назва Шифр  Назва
29   Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 2 роки 1-й рік – 15 500
2-й рік – 15 500
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 2 роки 1-й рік – 15 500
2-й рік – 15 500


Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів 20 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв і документів 31 серпня 2019 року о 16.00

Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 01 листопада 2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 01 листопада 2019 року

Початок перебування в докторантурі 01 листопада 2019 року