Докторантура
Положення про докторантуру МДУ
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у МДУ
Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії
Правила прийому до докторантури у 2022 р.
Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими оголошується прийом до докторантури
для здобуття ступеня доктора наук


Галузь знань Спеціальність Нормативний термін навчання Вартість підготовки (грн.)
Шифр  Назва Шифр  Назва
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 2 роки 1-й рік – 32000,00 грн
2-й рік – 36800,00 грн
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 2 роки 1-й рік – 32000,00 грн
2-й рік – 36800,00 грн
07  Управління та адміністрування 073 Менеджмент 2 роки 1-й рік – 32000,00 грн
2-й рік – 36800,00 грн
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 2 роки 1-й рік – 32000,00 грн
2-й рік – 36800,00 грн
29   Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 2 роки 1-й рік – 32000,00 грн
2-й рік – 36800,00 грн


Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів 19 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів 31 серпня 2022 року о 16.00

Терміни зарахування вступників за державним замовленням До 01 листопада 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб До 01 листопада 2022 року

Початок перебування в докторантурі 01 листопада 2022 року