____________________________________

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА
__________________________________________
Здобуття другої вищої освіти можливе на базі отриманого раніше документа про повну вищу освіту (диплом бакалавра/спеціаліста/магістра) за іншою спеціальністю. Навчання здійснюється на контрактній формі.

Перелік документів, необхідних для вступу:
- паспорт (оригінал і копія);
- картка фізичної особи-платника податків (оригінал і копія);
- диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток до нього (оригіналі копія обох документів);
- свідоцтво про одруження (якщо прізвище в дипломі відрізняється від прізвища у паспорті);
- військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Термін прийому заяв і документів на денну та заочну форми навчання – з 16 липня по 14 серпня.
При формуванні конкурсного балу враховуються результати кваліфікаційної співбесіди.

Термін проведення співбесід – з 15 по 17 серпня.

Програми співбесід
Термін оприлюднення наказу про зарахування – до 23 серпня