____________________________________

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА
__________________________________________
Здобуття другої вищої освіти можливе:
1) на базі отриманого раніше документа про повну вищу освіту (диплом бакалавра/спеціаліста/магістра) за іншою спеціальністю;
2) за умови паралельного здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, якщо навчання триває не менше одного року і навчальний план виконується у повному обсязі.

Навчання здійснюється на контрактній формі.

Перелік документів, необхідних для вступу:
- паспорт (оригінал і копія);
- картка фізичної особи-платника податків (оригінал і копія);
- диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток до нього (оригіналі копія обох документів);
- свідоцтво про одруження (якщо прізвище в дипломі відрізняється від прізвища у паспорті);
- військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Термін прийому заяв і документів на денну та заочну форми навчання – з 17 липня по 16 серпня 2019 року.
При формуванні конкурсного балу враховуються результати кваліфікаційної співбесіди.

Термін проведення співбесід – з 19 по 20 серпня 2019 року.

Програми співбесід
Термін оприлюднення наказу про зарахування – до 28 серпня 2019 року