Спеціалізована вчена рада
К 12.093.03 (економічні науки)Протягом січня 2014 – липня 2019 рр. у Маріупольському державному університеті функціонувала спеціалізована вчена рада К 12.093.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 41 від 17.01.2014 р. та № 820 від 11.07.2016 р.).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 № 1428 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» у Маріупольському державному університеті знову утворено спеціалізовану вчену раду К 12.093.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» терміном до 31 грудня 2020 р.


Голова ради:
Булатова Олена Валеріївна, д.е.н., професор, перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету.

Заступник голови:
Чентуков Юрій Ілліч, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету.

Вчений секретар:
Марена Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету.

E-mail ради: K12.093.03@mdu.in.ua


Більш детальну інформацію щодо захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 можна отримати у наступних контактних осіб:

1. Булатова Олена Валеріївна, перший проректор, заступник голови спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629) 58-75-92; e-mail: olena_bulatova@yahoo.com

2. Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел. (0629) 58-74-81; e-mail: science@mdu.in.ua

3. Марена Тетяна Василівна, вчений секретар:
тел. (0629) 58-75-53; e-mail: t.marena@mdu.in.ua


Паспорт спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Дисертації до захисту