Спеціалізована вчена рада
К 12.093.03 (економічні науки)Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 41 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 17.01.2014 р. у Маріупольському державному університеті утворено спеціалізовану вчену раду К 12.093.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» строком на два роки.

У 2016 р. спеціалізована вчена рада К 12.093.03 пройшла процедуру перереєстрації і наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 р. № 820 їй надано право строком на 3 роки проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».


Голова ради:
Макогон Юрій Володимирович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету

Заступник голови:
Булатова Олена Валеріївна, д.е.н., професор, перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету

Вчений секретар:
Марена Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету.


Більш детальну інформацію щодо захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 можна отримати у наступних контактних осіб:

1. Булатова Олена Валеріївна, перший проректор, заступник голови спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629) 53-22-52; e-mail: olena_bulatova@yahoo.com

2. Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел. (0629) 53-22-69; e-mail: science@mdu.in.ua

3. Марена Тетяна Василівна, вчений секретар:
тел. (0629) 53-22-59; e-mail: t.marena@mdu.in.ua


Паспорт спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Дисертації до захисту