1, 6/8, 65 Αρχές οικονομικής θεωρίας.Γ Τάξη ενναίου λυκείου. Μάθημα επιλογής ΑΘΉΝΑ 205 σελ.
2, 6/8, 65 Αρχές οικονομικής θεωρίας.Α Τάξη ενναίου λυκείου. Μάθημα επιλογής ΑΘΉΝΑ 205 σελ.
3, 6/8, 65 Αργύρης Α.Φατουρός-Πέτρος Ν.Σταγκός. Διεθνές οικονομικό δίκαιο Επίκεντρο 235 σελ.
4, 6/8, 65 Η διεθνής οικονομική κρίση Σύγχρονη εποχή 126 σελ.