_________________________________________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ

_______________________________________________________________________


  • КафедриДекан - доктор філологічних наук, професор Безчотнікова Світлана Володимірівна


Заступник декана з навчальної роботи - кандидат наук із соціальних комунікацій,старший викладач кафедри соціальних комунікацій Вялкова Ірина Олександрівна

-


Заступник декана з виховної роботи - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Грачова Тетяна Миколаївна
Факультет філології та масових комунікацій є найбільшим в університеті. Його створено 1994 року в Маріуполь-ському гуманітарному інституті згідно з наказом № 46-а/107 з основної діяльності від 10.11.1994. Восени 2014 року факультет філології та масових комунікацій відзначив 20-річний ювілей.

Деканами факультету в різні роки були О. І. Каріда, Ф. Ф. Кейда, Б. В. Слющинський. Вже 15 років факультет філології та масових комунікацій очолює доктор філологічних наук, професор С. В. Безчотнікова.

Спочатку факультет здійснював підготовку фахівців у галузі української та російської філології з другою спеціальністю "Англійська або новогрецька мова", у 1995 році відкрито спеціальність "Дошкільне виховання" (нині – "Дошкільна освіта"), у 2001 – "Переклад (українська, російська, польська мови) " і "Практична психологія", у 2003 – "Журналістика", у 2008 – "Реклама та зв’язки з громадськістю", у 2013 – "Здоров’я людини".

Сьогодні наукову, навчальну, методичну й виховну роботу здійснюють сім кафедр, діяльність яких спрямовує вчена рада факультету. При кафедрах російської філології та перекладу, соціальних комунікацій відкрито аспірантуру. Вищу освіту студенти здобувають за вісьмома спеціальностями денного відділення ("Українська мова та література", "Мова та література (російська)", "Переклад (українська, російська, польська мови) ", "Дошкільна освіта", "Практична психологія", "Журналістика", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Здоров’я людини") та сімома спеціальностями заочного відділення ("Українська мова та література", "Дошкільна освіта", "Практична психологія", "Журналістика", "Переклад (українська, російська, польська мови) ", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Мова та література (російська)").

Змістовним є дозвілля студентів. На факультеті функціонують студентські наукові товариства "ПереКЛАДач", "Педагогічна палітра", проблемні групи "ЗМК та новітні соціально-комунікаційні технології: моніторинг, діагностика, проектування", "Актуальні проблеми навчання іноземної мови", "Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності", літературний клуб "Колаж", Науково-інтелектуальний психологічний "Інсайт-клуб", студентський театр "СтудART" та ін.

На факультеті налагоджено випуск студентських газет, створюються студентські програми на радіо та телебаченні, проводяться традиційні зустрічі з видатними особистостями м. Маріуполя – діячами літератури й мистецтва, спорту, релігії, преси. Засновано та розпочато випуск "Вісника Маріупольського державного гуманітарного університету" (серія "Філологія"), що затверджений Вищою атестаційною комісією України як фахове наукове видання. Нині це "Вісник Маріупольського державного університету" (серія "Філологія").

У жовтні 2011 року на факультеті відкрито телестудію "МДУ-медіа", що дає можливість студентам спеціальностей "Журналістика" і "Реклама та зв’язки з громадськістю" формувати професійні вміння й навички. У листопаді 2011 року на базі кафедри педагогіки та психології почала функціонувати психологічна лабораторія факультету філології та масових комунікацій. У грудні 2011 року відкрито нову предметну аудиторію – студію з вивчення англійської мови "Language Studio". На базі кафедри дошкільної освіти та кафедри фізичного виховання у квітні 2012 року почала роботу лабораторія духовного і пізнавального розвитку особистості. Успішно функціонує центр польської культури та центр українознавчих студій, прес-клуб та кіно-клуб на факультеті філології та масових комунікацій.

Ентузіазм, працездатність і творчі можливості колективу філологічного факультету є запорукою успішного здійснення нових завдань у третьому тисячолітті.