ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ПРОФСПІЛКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Фінансування діяльності МДУ здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету України. Розподіл коштів загального фонду та формування коштів спеціального фонду здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Фінансово – економічна діяльність МДУ спрямована на забезпечення фінансової стійкості університету та оптимізацію розподілу бюджетних коштів згідно основних цілей (завдань) Стратегічного плану розвитку університету.

Стратегічні цілі фінансово-економічної діяльності:
- забезпечення стабільності фінансових надходжень з різних джерел формування спеціального фонду, домогтись його щорічного зростання на 5% (табл.)
- дотримання режиму ощадливості, економії фінансових та матеріальних ресурсів, раціональне їх використання з перспективою збільшення частки видатків спеціального фонду на розвиток університету з 10% у 2014 р. до 20% у 2020 р.,
- реалізація заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів (табл.)
- забезпечення виконання зобов’язань за Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом (табл.)
- покращення соціальної підтримки співробітників і студентів університету (табл.)

Таблиця

Основна мета профспілки – представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки (працівників, студентів, аспірантів) МДУ.

Стратегічна ціль профспілкової діяльності:об’єднати зусилля членів Профспілки для створення умов щодо:
- розроблення та здійснення державної політики в галузі трудових відносин, оплати та охорони праці;
- всебічного розкриття їх професійного, інтелектуального, духовного та творчого потенціалу;
- соціально-економічного захисту викладачів, співробітників студентів та аспірантів.

Поточні завдання:
• Виконання колективного договору та звітування про його виконання на загальних зборах трудового колективу.
• Різнобічне навчання та особистий розвиток профспілкового активу організації.
• Зміцнення іміджу профспілкової організації.
• Сприяння створенню умов для самореалізації членів профспілки в професійній, науковій, спортивній та творчій діяльності.

Показники, на основі яких можна перевірити виконання стратегічних цілей: щорічній звіт про виконання колективного договору на загальних зборах трудового колективу.