____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
__________________________________________Кафедра грецької філології та перекладуАдреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 310а
Телефон: (0629) 52-89-47
E-mail: gph@mdu.in.ua


Кафедра грецької філології та перекладу є випусковою у структурі єдиного в Україні факультету грецької філології та перекладу і відіграє важливу роль у формуванні кадрової бази для подальшого розвитку співпраці між Україною, Грецією, Кіпром та осередками грецької діаспори у країнах світу.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями:

- Середня освіта: Мова і література (новогрецька)
- Філологія: Мова і література (новогрецька)
- Філологія: Переклад (новогрецька)Завідувач – Жарікова Юлія Валентинівна
Викладачі кафедри грецької філології та перекладу професійно володіють двома або трьома іноземними мовами, що надає можливість під час викладання новогрецької мови, написання курсових та магістерських робіт використовувати елементи компаративного аналізу мов. Також усі викладачі кафедри обов’язково проходять стажування у вищих навчальних закладах Греції та Кіпру, беруть участь у міжнародних наукових конференціях (як доповідачі або перекладачі).

Педагогічний склад кафедри забезпечує роботу Екзаменаційного центру міжнародної сертифікації знань з новогрецької мови Міністерства освіти і релігії Грецької Республіки у МДУ. Маріупольський державний університет – перший виш в Україні, на базі якого у 2006 році був акредитований центр із правом проведення кваліфікаційних іспитів на здобуття міжнародного сертифікату з новогрецької мови та здійснення підготовки до них.


Перелік профільних дисциплінНаукова діяльність кафедри

Викладачі кафедри грецької філології та перекладу проводять наукові дослідження відповідно до науково-дослідних комплексних тем кафедри:
- «Грецький мовно-літературний простір» (номер держреєстрації 0112U000136).
- «Специфіка перекладу унормованої літературної мови та діалектів новогрецької мови» (номер держреєстрації 0115U003037).

Проблеми, які досліджуються у рамках науково-дослідних комплексних тем кафедри є провідними для викладачів-філологів. Різні аспекти цих тем висвітлювались у доповідях викладачів кафедри, представлених на міжнародних наукових конференціях, які проводились у Києві, Маріуполі, Луганську, Запоріжжі, Острозі, Бердянську, Кіровограді, Кам’янці-Подільському тощо.

Наукові теоретичні здобутки викладачів кафедри мають на меті обґрунтування близькості мовної картини світу греків Приазов`я і греків Метрополії. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у поглибленні теоретичних положень когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, літературознавства.

З 2009-2010 н.р. кафедра грецької філології та перекладу започаткувала проведення круглих столів: «Етнолінгвістичні та когнітивні вектори розвитку сучасного мовознавства», «Актуальні питання лінгвістики, літератури та художнього перекладу», «Перспективні напрямки міжнародної наукової співпраці у галузі елліністичних студій і перекладу»; наукових читань: «Елліністика у вимірах перекладознавства і міжкультурних студій».

До участі у наукових заходах залучаються викладачі та студенти факультету грецької філології. Матеріали круглих столів друкуються у спеціальному збірнику, де висвітлюються актуальні питання лінгвокультурології, соціо- та етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики та художнього перекладу.

З 2000 р. МДУ є базовим ВНЗ для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з новогрецької мови, в якій беруть участь студенти-переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади, що проводиться у всіх університетах України, де вивчається новогрецька мова. Викладачі кафедри грецької філології готують завдання для учасників, залучаючи до роботи в журі кращих викладачів-елліністів України. З 2009 р. переможці олімпіади отримують грошову премію від Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» (м. Нікосія, Кіпр). Студенти спеціальності «Мова і література (новогрецька)» традиційно посідають призові місця, підтверджуючи своє лідерство у практичному володінні новогрецькою мовою. У рамках олімпіади з 2010 року серед студентів факультету грецької філології проводиться конкурс творів грецькою мовою на приз професора Васоса Карайоргіса.

З 2008-2009 н.р. на базі факультету грецької філології МДУ проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з новогрецької мови та літератури. Цей конкурс сприяє активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.


Партнери кафедри:

- Генеральне консульство Греції в Україні
- Федерація грецьких товариств України
- Педагогічний інститут Кіпру
- Почесне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі
- Салонікський університет імені Аристотеля (Греція, Салонікі)
- Університет ім. Фредеріка (Республіка Кіпр, м. Лімасол)
- Університет Кіпру (Кіпр, Нікосія)
- Університет Фракії ім. Демокрита (Республіка Греція, м. Комотини)
- Фонд «Анастасіос Г. Левендіс» (Кіпр)
- Центр грецької мови Міністерства освіти і релігії Греції