____________________________________

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________Кафедра історичних дисциплін


Адреса: 87500, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129, каб. 207
Телефон: (0629) 58-75-74
E-mail: hd@mdu.in.ua
Facebook
Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Романцов Володимир Миколайович


Кафедра історичних дисциплін була створена у 1997 році. На сьогоднішній день усі викладачі кафедри мають науковий ступінь, що має велике значення для підготовки майбутніх істориків.

Кафедра історичних дисциплін Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»:
- 032 – «Історія та археологія»
- 014.03 – «Середня освіта. Історія»

ОС «Магістр»:
- 032 – «Історія та археологія»
- 014.03 – «Середня освіта. Історія»

Випускник спеціальності «Історія та археологія» зможе працювати: викладачем ЗВО; завідувачем архіву; завідувачем архівосховища; консультантом з питань історії; молодшим науковим співробітником (археографія, археологія, палеографія, архівна справа, музеєзнавство, методи навчання, екскурсознавство); науковим співробітником і консультантом (історія, архівна справа, музеєзнавство); асистентом.

Випускник спеціальності «Середня освіта. Історія» зможе працювати вчителем закладу загальної середньої освіти; директором навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату); директором навчального пункту; інспектором шкіл; методистом.

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Сьогодні кожен студент-історик забезпечений необхідною навчально-методичною, науковою літературою, періодичними виданнями, при цьому бібліотечний фонд університету постійно поповнюється. У навчальному процесі активно застосовується комп’ютерна техніка, інформаційні технології.

Студенти спеціальностей «Історія та археологія» та «Середня освіта. Історія» проходять практику на базі Маріупольського державного університету, Маріупольського краєзнавчого музею, маріупольських шкіл.

Студенти активно займаються науково-дослідницькою роботою, беруть участь у наукових конференціях університету й інших закладів вищої освіти України. Кращі студенти отримують іменні стипендії ректора МДУ, Президента України, Верховної Ради України, міської та обласної рад.Перелік профільних дисциплін
Наукова діяльність

Викладачі кафедри історичних дисциплін досліджують комплексну наукову тему «Актуальні проблеми історії України. Сучасне бачення» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0118U003556, 2018-2021 рр.). Керівник комплексної наукової теми – доктор історичних наук, професор Романцов Володимир Миколайович.На кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Більше 20 випускників спеціальності «Історія» МДУ успішно захистили кандидатські дисертації. П’ятеро з них працюють викладачами кафедри історичних дисциплін. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

Кафедра історичних дисциплін видає науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія».

У рамках виконання комплексної наукової теми кафедра щорічно проводить науково-практичну конференцію «Україна у світовому історичному просторі».

На базі кафедри діє студентське наукове історико-археологічне товариство (керівники – доцент Світлана Арабаджи, старший викладач В’ячеслав Забавін).


Партнери кафедри:

• Фонд «Анастасіос Г. Левендіс» (Республіка Кіпр)
• Європейський центр імені Вергеланда (громадська організація, Норвегія)
• Вроцлавський університет (Республіка Польща)
• Інститут історії України НАН України
• Інститут археології НАН України
• Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)
• Бердянський державний педагогічний університет
• Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна