____________________________________

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________

Декан - доктор історичних наук, професор Лисак Вікторія Феофанівна


Заступник декана з навчальної та наукової роботи - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Сивак Оксана АнатоліївнаЗаступник декана з виховної роботи - кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Коробка Юлія ВіталіївнаІсторичний факультет засновано у 1996 році. Спеціальності: «Документознавство та інформаційна діяльність», «Історія», «Міжнародні відносини».
Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
Навчальний процес забезпечують 10 докторів наук, професорів, 24 кандидата наук, доцента. Історичний факультет співпрацює з Інститутом історії НАН України, Київським національним університетом імені Т. Шевченка, Донецьким національним університетом, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Східнослов’янським національним університетом ім. В. Даля, Волинським державним університетом імені Л. Українки,Українським інститутом національної пам’яті, Федерацією грецьких товариств України тощо
Аспірантури:
― 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
― 23.00.02 – політичні інститути та процеси;
― 09.00.11 – релігієзнавство.

Студентські наукові товариства:
― Історичне товариство
(керівник – професор Романцов В.М.);
― «Філософські студії»
(керівник –доцент Цибулько О.С.);
― «Виклики ХХІ ст.»
(керівник – доцент Гаврилова Н.В.);
― «Контент»
(керівник – старший викладач Кудлай В.О.):
― Дискусійний клуб студентів та молодих вчених «Україна і світ»
(керівник – старший викладач Черепченко О.О.);
― Студентське археологічне товариство
(керівник – асистент Забавін В.О.);
― «Парадигма»
(керівник – професор Сабадаш Ю.С.).

Щорічно факультет проводить всеукраїнські науково-практичні конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми формування інформаційної культури особистості», «Українська державність: історія і сучасність».

На історичному факультеті діє регіональне представництво Всеукраїнського фахового видання з філософії, політології та історії «Гілея», центр гендерних досліджень та інформаційно-аналітичний центр міжетнічної комунікації.