________________________________________

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
______________________________________________Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129
Телефон деканату: (0629) 58-75-01
E-mail: history@mdu.in.ua


Декан - доктор історичних наук, професор Лисак Вікторія Феофанівна
E-mail: v.lysak@mdu.in.ua


Заступник декана з навчальної та наукової роботи - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Сивак Оксана Анатоліївна
E-mail: o.sivak@mdu.in.uaЗаступник декана з виховної роботи - кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Коробка Юлія Віталіївна
E-mail: j.korobka@mdu.in.uaІсторичний факультет є одним із перших факультетів Маріупольського державного університету. У структурі факультету працюють три спеціалізовані кафедри:

• кафедра історичних дисциплін
• кафедра філософії та соціології
• кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
• кафедра культурології та інформаційної діяльності


Освітній процес забезпечують 46 викладачів, у тому числі 8 докторів наук, професорів і 32 кандидати наук, доценти.

На факультеті діє аспірантура, на базі якої відбувається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальностями:

• 032 Історія та археологія
• 052 Політологія

У 2017 році була відкрита докторантура за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Наразі на факультеті продовжують працювати 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій (К 12.093.02 за спеціальністю 23.00.02 Політичні інститути та процеси; К 12.093.04 за спеціальністю 07.00.01 Історія України).

Результатом видавничої діяльності факультету є наукові журнали, включені до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща):
Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія
Вісник МДУ. Серія: Філософія. Культурологія. Соціологія

Одним з ефективних напрямів роботи історичного факультету є діяльність Археологічної експедиції під керівництвом старшого викладача кафедри історичних дисциплін В’ячеслава Забавіна. Знахідки експедиції представлені у Музеї історії та археології МДУ, який був створений у 2016 році.

Також на факультеті працюють Інформаційний центр Європейського Союзу, Центр гендерних досліджень і освіти Програми розвитку ООН, лабораторія соціологічних досліджень.