Спеціалізована вчена рада
К 12.093.04 (історичні науки)Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 10 травня 2017 року у Маріупольському державному університеті утворено спеціалізовану вчену раду К 12.093.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» строком до 31 грудня 2019 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» у Маріупольському державному університеті знову утворено спеціалізовану вчену раду К 12.093.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» терміном до 31 грудня 2020 року.


Голова ради:
Лисак Вікторія Феофанівна, д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.

Заступник голови:
Грідіна Ірина Миколаївна, д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.

Вчений секретар:
Волониць Віра Степанівна, к.і.н., доцент кафедри історичних наук Маріупольського державного університету.


Більш детальну інформацію щодо захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 12.093.04 можна отримати у наступних контактних осіб:

1. Лисак Вікторія Феофанівна, голова спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629) 34-60-93; e-mail: v.lysak@mdu.in.ua

2. Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел. (0629) 53-22-69; e-mail: science@mdu.in.ua

3. Волониць Віра Степанівна, вчений секретар:
тел. (0629)34-62-00; e-mail: vvs_plas@ukr.net


Паспорт спеціальності 07.00.01 – історія України

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Дисертації до захисту