Спеціалізована вчена рада
К 12.093.04 (історичні науки)Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 10 травня 2017 року у Маріупольському державному університеті утворено спеціалізовану вчену раду К 12.093.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» строком до 31 грудня 2019 року.


Голова ради:
Лисак Вікторія Феофанівна, д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.

Заступник голови:
Грідіна Ірина Миколаївна, д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.

Вчений секретар:
Волониць Віра Степанівна, к.і.н., доцент кафедри історичних наук Маріупольського державного університету.


Більш детальну інформацію щодо захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 12.093.04 можна отримати у наступних контактних осіб:

1. Лисак Вікторія Феофанівна, голова спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629) 34-60-93; e-mail: v.lysak@mdu.in.ua

2. Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел. (0629) 53-22-69; e-mail: science@mdu.in.ua

3. Волониць Віра Степанівна, вчений секретар:
тел. (0629)34-62-00; e-mail: vvs_plas@ukr.net


Паспорт спеціальності 07.00.01 – історія України

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Дисертації до захисту