_____________________________________________

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
___________________________________________________
Положення про редакційно-видавничий відділ МДУ


Кадровий склад

Титишов Дмитро Олександрович – провідний фахівець


Графік роботи
Понеділок-п’ятниця: 9:00-17:15
Перерва: 12:00-12:15


E-mail: [email protected]


Редакційно-видавничий відділ МДУ здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції від 07.07.2015.