______________________________________________________________

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________________________________Кафедра права та публічного адмініструванняАдреса: 87500, Маріуполь, проспект Будівельників, 129а, каб. 304
Телефон: (0629) 58-75-56
E-mail: law@mdu.in.uaВ. о. завідувача кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Черних Євген Миколайович


Підготовка юристів у Маріупольському державному університеті здійснюється з 1994 року кафедрою правознавства. У 2016 році у результаті реорганізації була створена кафедра права і публічного адміністрування.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців для діяльності у сфері практичної юриспруденції в правоохоронних органах, органах судової системи, установах державної влади і місцевого самоврядування, в адвокатурі та нотаріаті.

Студентам-правознавцям читають лекції відомі вчені Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, провідних вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, автори підручників і законопроектів.

З 2007 року на економіко-правовому факультеті працює Юридична клініка, яка об'єднує студентів з метою вдосконалення практичних навичок шляхом надання безкоштовної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»
- Право

ОС «Магістр»
- Право
- Публічне управління і адміністрування

Також на базі кафедри працює аспірантура за спеціальностями:

- 081 - Право
- 281 – Публічне управління та адміністрування
Перелік профільних дисциплін
Наукова діяльність

Комплексною науковою темою кафедри у 2016-2020 рр. є «Проблеми та перспективи розвитку національної правової системи України в умовах європейської міждержавної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0116U000048, керівник – кандидат юридичних наук, доцент Годованик Євген Валентинович).Щороку у березні кафедра права та публічного адміністрування проводить Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики».

На кафедрі видається «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право» (ISSN 2226 - 3047), який входить до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Головний редактор – доктор юридичних наук, професор Шелухін Микола Леонідович.

У рамках наукової роботи кафедри функціонують студентські наукові товариства «Актуальні проблеми публічно-правових галузей» та «Lex&us» (науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент Северінова Олександра Борисівна).


Партнери кафедри:

• Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Донецькій області
• Маріупольська міська рада
• КЗ «Міський центр практичної психології та соціальної роботи» Маріупольської міської ради
• Маріупольський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради Почесне
• Маріупольська міська колегія адвокатів заслуженого юриста України Г. А. Конишева
• Управління Держкадастру у м. Маріуполі Донецької області
• Приморський районний відділ кримінально-виконавчих інспекцій м. Маріуполя УДПтСУ
• Жовтневий районний відділ кримінально-виконавчих інспекцій м. Маріуполя
• Приморський районний у м. Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій обл.
• Маріупольський міський ВДРАЦС ГТУ юстиції у Донецькій області
• Мангушський районний сектор з питань пробації смт. Мангуш
• Сектор ювенальної пробації м. Маріуполя
• Кальміуський районний сектор Маріупольського міського відділу з питань пробації регіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
• Відділення у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати