КОЛЯДА Юрій Євгенович


Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичних методів та системного аналізу Маріупольського державного університету. У 1968 році закінчив фізико-технічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Після закінчення університету був прийнятий на роботу до Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Академії наук України. У 1978 р. отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, у 2003 р. захистив докторську дисертацію з фізико-математичних наук зі спеціальності «Фізика пучків заряджених частинок».

Має великий досвід педагогічної діяльності, а саме: з 1981р. по 1991 р. працював у Харківському політехнічному інституті, з 1991р. по 2012 р. – у Приазовському державному технічному університеті, з 2012 р. працює у Маріупольському державному університеті (МДУ). У МДУ працює завідувачем кафедрою математичних методів та системного аналізу, де за його ініціативою була відкрита спеціальність «Системний аналіз».

Є автором понад 180 наукових праць, винаходів, патентів. Результати його досліджень публікуються в авторитетних фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, таких як Scopus і Web of Science. Юрій Євгенович бере активну участь у залученні студентів до наукової діяльності.

У листопаді 2016 року професора Юрія Коляду було нагороджено Грамотою Верховної Ради «За заслуги перед українським народом».