Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

Висновки експертної комісії про акредитаційну експертизу підготовки фахівців галузі знаь 0401 Природничі науки спеціальності 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища в Маріупольському державному університеті

Висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0302 Міжнародні відносини напряму підготовки 6.030201 Міжнародні відносини, спеціальності 7.03020101,8.03020101 Міжнародні відносини у Маріупольському державному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців ступеня «бакалавр» галузі знань 0403 Системні науки та кібернетика напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз у Маріупольському державному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців ступеня «бакалавр» галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму підготовки 6.010203 Здоров’я людини у Маріупольському державному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» у Маріупольському державному університеті

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовку фіахівців освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 0302 Міжнародні відносини напряму підготовки 6.030206 Міжнародний бізнес у Маріупольському державному університеті

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра, та ліцензованого обсягу МДУ

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 "Туризм" у Маріупольському державному університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фізична культура» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Маріупольському державному університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Маріупольському державному університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта. Мова і література (англійська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Маріупольському державному університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта. Мова і література (російська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Маріупольському державному університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта. Мова і література (німецька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Маріупольському державному університеті

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030104 Політологія в Маріупольському державному університеті