Матеріали науково-практичних конференцій


X Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», 2018 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна у світовому історичному просторі", 2018 рік

Всеукраїнська заочна конференцiя «Екологiя, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладнi аспекти», 2018 рік

І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології у науці, освіті, виробництві», 2018 рік

Науковий круглий стіл «Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріорітетні напрями розвитку», 2018 рік
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи», 2018 рік
VІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», 2018 рік

Збірник матеріалів ХIV Конкурсу літературних перекладів «ПереКЛАДач», 2018 рік

Збірник матеріалів ХХ підсумкової науково-практичної конференції викладачів Актуальні проблеми науки та освіти, 2018 рік

Декада студентської науки – 2018

Збірник тез ІV Студентського круглого столу «Інформатизація та комп'ютеризація суспільства. Цифрові технології», 2018 рік