Матеріали науково-практичних конференцій


Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна у світовому історичному просторі", 2018 рік

Всеукраїнська заочна конференцiя «Екологiя, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладнi аспекти», 2018 рік

І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології у науці, освіті, виробництві», 2018 рік

Науковий круглий стіл «Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріорітетні напрями розвитку», 2018 рік
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи», 2018 рік
VІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», 2018 рік

Збірник матеріалів ХIV Конкурсу літературних перекладів «ПереКЛАДач», 2018 рік

Збірник матеріалів ХХ підсумкової науково-практичної конференції викладачів Актуальні проблеми науки та освіти, 2018 рік

Декада студентської науки – 2018

Збірник тез ІV Студентського круглого столу «Інформатизація та комп'ютеризація суспільства. Цифрові технології», 2018 рік

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», 2017 рік

Мови та літератури у полікультурному суспільстві, 2017 рік

III Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», 2017 рік

Науковий круглий стіл «Кібербезпека та системи захисту інформації: виклики сьогодення», 2017 рік

IX Всеукраїнська конференція «Cучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», 2017 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету», 2017 року
Круглий стіл «Роль зовнішнього чинника у суспільно-політичній кризі на Південному Сході України», 2017 рік

Матеріали інтернет-конференції «Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект», 2017

Всеукраїнська науково-практична заочна конференцiя «Екологiя природокористування та охорона навколишнього середовища прикладнi аспекти», 2017 рік

Збірник матеріалів ХIІI конкурсу літературних перекладів «ПереКЛАДач», 2017 рік

Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції "Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві", 2017 рік

Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна у світовому історичному просторі", 2017 рік

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземної мови та літератури», 2017 рік

Декада студентської науки - 2017

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», 2017 рік

XIX підсумкова науково-практична конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти», 2017 рік

Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства, 2016 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства», 2016 рік

Всеукраїнська науково-практична заочна конференцiя «Екологiя, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладнi аспекти», 2016 рік

Збірник матеріалів ХII конкурсу літературних перекладів «ПереКЛАДач», 2016 рік

Матеріали V Інтернет-конференції з міжнародною участю "Сучасні славістичні студії: основні напрями та перспективи досліджень", 2016 рік

Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій, 2016 рік

VI Інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», 2016 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна у світовому історичному просторі», 2016 рік

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», 2016 рік

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Мови та літератури у полікультурному суспільстві", (17 листопада 2016 р.)

І Всеукраїнська Інтернет (он-лайн) конференція «Науково-прикладні аспекти сучасної психології», 2016 рік

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», 2016 рік

Інтернет-конференція «Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект», 2016 рік

Міжнародна інтернет-конференція «Термінологія та переклад», 2016 рік

III Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві», 2016 рік

ХVІІІ підсумкова конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти», 2016 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», 2016 рік

Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства, 2015 рік

Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій, 2015 рік

Збірник матеріалів ХI конкурсу літературних перекладів «ПереКЛАДач», 2015 рік

Міжнародна науково-практична заочна конференція "Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи", 2015 рік

Збірник тез засідання круглого столу кафедри російської філології та перекладу "«Думка і мова»: система наукової поетики О. О. Потебні", 2015 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної педагогіки та психології", 2015 рік

VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом", 2015 рік

Інтернет-конференція "Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект", 2015 рік

Перекладацькі студії у галузі новогрецької та української термінології, 2015 рік

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури». Частина 1, 2015 рік

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури». Частина 2, 2015 рік

Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», 2015 рік

Збірник матеріалів XVII підсумкової науково-практичної конференції викладачів "Актуальні проблеми науки та освіти", 2015 рік

"Кіпрська проблема: 40 років протистояння", 2014 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: проблеми історії», 2014 рік

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування інформаційної культури особистості», 2014 рік

Збірник матеріалів XVI підсумкової науково-практичної конференції викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти», 2014 рік

Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов, 2014 рік

Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», 2014 рік

Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій, 2014 рік

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Мови та літератури у полікультурному суспільстві" Частина 2, 2014 рік

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Мови та літератури у полікультурному суспільстві" Частина 1, 2014 рік

"Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом", 2014 рік

"Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій", 2014 рік

"Педагогічний дискурс. Студії магістрантів і студентів МДУ", 2014 рік

"Педагогічний дискурс. Студії магістрантів і студентів МДУ", 2013 рік

Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій, 2013 рік

"Освітній менеджмент: теорія і практика", 2013 рік

"Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі", 2013 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва», 2011 рік