Матеріали науково-практичних конференцій


ХІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», 2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі", 2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», 2021 рік

II Всеукраїнська інтернет-конференція "Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR", 2021 рік

Декада студентської науки – 2021:

- Збірка тез ЕПФ
- Збірка тез Істфак
- Збірка тез ФФМК
- Збірка тез ФІМ
- Збірка тез ФГФП

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури", 2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 2021 рік

XXIІІ підсумкова науково-практична конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти»,2021 рік

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір»,2020 рік

Збірка ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі", 2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція "Україна в світовому історичному просторі", 2020 рік

Збірник матеріалів круглого столу, присвяченого 105-річчю від дня народження видатного українського археолога, історика, культуролога, краєзнавця і музеєзнавця, доктора історичних наук І. К. Свєшнікова

Збірник матеріалів круглого столу, присвяченого 105-річчю від дня народження видатного українського археолога, історика, культуролога, краєзнавця і музеєзнавця, доктора історичних наук І. К. Свєшнікова, 2020 рік

І Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культури постглобалізму», 2020 рік

- Частина 1
- Частина 2


Міжнародна науково-практичноа конференція "Італійська культура в становленні європейської цивілізації", 2020 рік

IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», 2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен бібліотек у сучасному світі», 2020 рік

- Частина 1
- Частина 2
- Частина 3


XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», 2020 рік

X Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», 2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти», 2020 рік

Декада студентської науки – 2020:

- Збірка тез ЕПФ
- Збірка тез Істфак
- Збірка тез ФФМК
- Збірка тез ФІМ
- Збірка тез ФГФП

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні проблеми теорії та практики», 2020 рік

ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR», 2020 рік

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», 2020 рік

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Нова українська школа: початок реформ", 2020 рік

XХІІ підсумкова науково-практична конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти», 2020 рік

V Міжнародна науково-практична конференція «Траєкторії сталого розвитку українського суспільства: особистість і культура», 2019 рік

- Частина 1
- Частина 2

VI Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», 2019 рік

Науковий круглий стіл "Кібербезпека в системі національної безпеки України: проблеми та перспективи розвитку", 2019 рік

Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти», 2019 рік

XІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом", 2019 рік

Круглий стіл «Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях», 2019 рік

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Мови та літератури у полікультурному суспільстві», 2019 рік

Круглий стіл «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», 2019 рік

IX Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», 2019 рік

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна у світовому історичному просторі», 2019 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні», 2019 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі», 2019 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві»», 2019 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова українська школа в умовах викликів сучасності», 2019 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури», 2019 рік

Декада студентської науки – 2019

Збірник матеріалів ХV Конкурсу літературних перекладів «ПереКЛАДач», 2019 рік

XХІ підсумкова науково-практична конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти», 2019 рік

V Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», 2018 рік

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Мови та літератури у полікультурному суспільстві», 2018 рік
X Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», 2018 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна у світовому історичному просторі", 2018 рік

Всеукраїнська заочна конференцiя «Екологiя, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладнi аспекти», 2018 рік

І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології у науці, освіті, виробництві», 2018 рік

Науковий круглий стіл «Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріорітетні напрями розвитку», 2018 рік
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи», 2018 рік
VІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», 2018 рік

Збірник матеріалів ХIV Конкурсу літературних перекладів «ПереКЛАДач», 2018 рік

Збірник матеріалів ХХ підсумкової науково-практичної конференції викладачів Актуальні проблеми науки та освіти, 2018 рік

Декада студентської науки – 2018

Збірник тез ІV Студентського круглого столу «Інформатизація та комп'ютеризація суспільства. Цифрові технології», 2018 рік