Матеріали науково-практичних конференцій


Матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом", 2022 рік

Збірник матеріалів XXIV підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ, 2022 рік

Збірник матеріалів круглого столу «Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях», 2021 рік

II Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культури постглобалізму», частина II, 2021 рік

Круглий стіл «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», 2021 рік

II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Феномен бібліотек в сучасному світі», 2021 рік

V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти», 2021 рік

ХІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», 2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі", 2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», 2021 рік

II Всеукраїнська інтернет-конференція "Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR", 2021 рік

Декада студентської науки – 2021:

- Збірка тез ЕПФ
- Збірка тез Істфак
- Збірка тез ФФМК
- Збірка тез ФІМ
- Збірка тез ФГФП

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури", 2021 рік

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 2021 рік

XXIІІ підсумкова науково-практична конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти»,2021 рік

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір»,2020 рік

Збірка ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі", 2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція "Україна в світовому історичному просторі", 2020 рік

Збірник матеріалів круглого столу, присвяченого 105-річчю від дня народження видатного українського археолога, історика, культуролога, краєзнавця і музеєзнавця, доктора історичних наук І. К. Свєшнікова

Збірник матеріалів круглого столу, присвяченого 105-річчю від дня народження видатного українського археолога, історика, культуролога, краєзнавця і музеєзнавця, доктора історичних наук І. К. Свєшнікова, 2020 рік

І Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культури постглобалізму», 2020 рік

- Частина 1
- Частина 2


Міжнародна науково-практичноа конференція "Італійська культура в становленні європейської цивілізації", 2020 рік

IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій», 2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен бібліотек у сучасному світі», 2020 рік

- Частина 1
- Частина 2
- Частина 3


XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», 2020 рік

X Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», 2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти», 2020 рік

Декада студентської науки – 2020:

- Збірка тез ЕПФ
- Збірка тез Істфак
- Збірка тез ФФМК
- Збірка тез ФІМ
- Збірка тез ФГФП

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні проблеми теорії та практики», 2020 рік

ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR», 2020 рік

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», 2020 рік

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Нова українська школа: початок реформ", 2020 рік

XХІІ підсумкова науково-практична конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти», 2020 рік