______________________________________________________________

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________________________________Кафедра економіки та міжнародних економічних відносинАдреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб. 316
Телефон: (0629) 58-75-53
E-mail: ie@mdu.in.ua
Сайт кафедри: www.mek-mdu.com.uaЗавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Чентуков Юрій Ілліч


Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин забезпечує профільну підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями:
- Економіка. Міжнародна економіка
- Міжнародні економічні відносини. Міжнародний бізнес
Перелік профільних дисциплін
Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри та студентів, які навчаються за освітніми програмами «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес», спрямована на дослідження економічного потенціалу та конкурентних переваг регіону в умовах глобальної інтеграції. Дослідження виконуються відповідно до комплексної теми «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 015u003043, керівник – д. е. н., проф. Булатова О. В., 2015-2017 рр.).

Результатами проведення наукових досліджень викладачів кафедри є видання монографій «Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір» (2007), «Розвиток світового ринку туристичних послуг» (2009), «Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах» (2009), «Потенціал розвитку світової транспортної системи» (2012), «Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів» (2012), «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (2014);підготовка навчальних посібників з грифом МОН «Міжнародний банківський бізнес» (2003), «Міжнародні ринки ресурсів» (2006), «Міжнародна економіка» (2011), «Міжнародний туризм» (2012), «Міжнародні фінанси» (2013); підготовка методичних розробок до навчальних курсів; публікація наукових статей у фахових виданнях та тез доповідей; захист дисертацій.

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин є організатором щорічного проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», у якій беруть участь науковці з Польщі, Грузії, Молдови та інших країн.

У рамках проведення просвітницької роботи з молоддю та з метою популяризації економічних знань кафедра проводить щорічний міський конкурс серед учнів 10-11 класів «Мій Маріуполь: реалії та перспективи економічного розвитку».

З 2011 року кафедра видає науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Економіка», який входить до міжнародних наукометричних баз даних і має статус фахового видання у галузі економічних наук.


Партнери кафедри:

Зарубіжні:
‑ Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі (Грузія)
‑ Познанський економічний університет (Республіка Польща)
‑ Комратський державний університет (Республіка Молдова)
‑ Кагульський державний університет ім. Богдана Петричейку Хашдеу (Республіка Молдова)
‑ Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Республіка Молдова)
‑ Месінський університет (Італійська Республіка)
‑ Університет Овернь-Клермон (Франція)
‑ Університет Базілікати (Італія)

Вітчизняні:
‑ Київський національний торговельно-економічний університет
‑ Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
‑ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
‑ Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)
‑ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)
‑ Львівська комерційна академія
‑ Полтавський університет економіки і торгівлі
‑ Маріупольська міська рада
‑ Відділення у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати
‑ ПАТ «Перший український міжнародний банк»
‑ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
‑ ПАТ «ВТБ Банк»