МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО


Основна мета – забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі шляхом поглиблення освітнього, наукового, культурного співробітництва із міжнародним науково-освітнім середовищем.
Стратегічні цілі:
- формувати імідж (бренд) Університету у світовому та національному освітніх просторах, міжнародну репутацію;
- забезпечити якісне виконання існуючих міжнародних програм і проектів із зарубіжними установами та активізувати діяльність щодо розробки та реалізації нових проектів.

Поточні завдання:
• Подальший розвиток в МДУ власної моделі міжнародної співпраці, згідно з якою забезпечити подальше комплексне співробітництво з міністерствами освіти, міністерствами закордонних справ, посольствами, консульствами, обласними адміністраціями, меріями, провідними університетами, фондами, державними та громадськими організаціями зарубіжних країн;
• Продовжувати покращення іміджу Університету у світовому та національному освітніх просторах, міжнародної репутації;
• Забезпечити конкурентні переваги в міжнародній науковій сфері, висвітлення результатів науково-дослідної діяльності у світовому освітньому просторі;
• Активізувати участь Університету в міжнародних програмах академічної мобільності, зокрема реалізовувати програми «подвійних дипломів» з університетами Європи, збільшити перелік програм міжнародного співробітництва з партнерами Університету;
• Мобілізація студентів для участі в програмах ERASMUS + а також забезпечення участі науковців Університету у міжнародних програмах і проектах, в тому числі в системі міжнародного наукового обміну, запровадження в тому числі з іноземними партнерами іншомовних програм навчання та стажувань;
• Відкриття нових та активізація вже існуючих міжнародних наукових, освітніх та культурних центрів, створених на базі Університету спільно з закордонними партнерами: представництво Європейської організації публічного права, Інформаційний центр Європейського Союзу; Інститут українсько-грецької дружби й елліністичних студій, Італійський культурний центр, представництво міжнародного товариства «Данте Аліг’єрі», Ізраїльський культурний центр, Китайський культурний центр, Польський культурний центр, Міжнародний центр з навколишньо-природнього середовища тощо;
• Збільшення контингенту іноземних студентів, розширення переліку країн, з яких залучаються студенти-іноземці.