_____________________________________________________________________________________________________________

Вступ на ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста
__________________________________________________________________________________________________________________
Прийом на навчання на ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста відбувається на 2 або на 3 курси залежно від спеціальності за дипломом. Навчання здійснюється на контрактній формі.

Термін навчання при вступі на 2 курс – 2 роки 10 місяців, при вступі на 3 курс – 1 рік 10 місяців.

Спеціальності для прийому на навчання на 2 курс (денна форма)
Спеціальності для прийому на навчання на 2 курс (заочна форма)
Спеціальності для прийому на навчання на 3 курс (денна форма)
Спеціальності для прийому на навчання на 3 курс (заочна форма)

Перелік документів, необхідних для вступу:
- паспорт (оригінал і копія);
- картка фізичної особи-платника податків (оригінал і копія);
- диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінал і копія обох документів);
- свідоцтво про одруження (якщо прізвище в дипломі відрізняється від прізвища у паспорті);
- військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Термін прийому заяв і документів на денну та заочну форми навчання – з 12 по 24 липня.
При вступі на споріднену спеціальність конкурсний бал обчислюється як результат вступного іспиту. За рівних результатів вступного фахового випробування право на першочергове зарахування має вступник з вищим середнім балом додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Якщо вступ відбувається на базі диплому за іншою спеціальністю, перед іспитом абітурієнт проходить кваліфікаційну співбесіду, яка оцінюється за шкалою «склав/не склав».

Термін проведення співбесід і вступних випробувань – з 27 по 30 липня

Програми вступних іспитів
Термін оприлюднення наказу про зарахування – до 3 серпня