_____________________________________________________________________________________________________________

Вступ на ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста
__________________________________________________________________________________________________________________
Прийом на навчання на ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста відбувається на 2 або на 3 курси залежно від спеціальності за дипломом. Навчання здійснюється на контрактній формі.

Термін навчання при вступі на 2 курс – 2 роки 10 місяців, при вступі на 3 курс – 1 рік 10 місяців.

Спеціальності для прийому на навчання на 2 курс (денна форма)
Спеціальності для прийому на навчання на 2 курс (заочна форма)
Спеціальності для прийому на навчання на 3 курс (денна форма)
Спеціальності для прийому на навчання на 3 курс (заочна форма)

Перелік документів, необхідних для вступу:
- паспорт (оригінал і копія);
- картка фізичної особи-платника податків (оригінал і копія);
- диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінал і копія обох документів);
- свідоцтво про про шлюб або розлучення (якщо прізвище в дипломі відрізняється від прізвища у паспорті);
- військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Термін прийому заяв і документів на денну та заочну форми навчання – з 10 по 22 липня 2019 року. .
При вступі на споріднену спеціальність або на базі диплому за іншою спеціальністю конкурсний бал обчислюється як результат вступного іспиту. За рівних результатів вступного фахового випробування право на першочергове зарахування має вступник з вищим середнім балом додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Термін проведення співбесід і вступних випробувань – з 23 по 30 липня 2019 року.

Програми вступних іспитів
Термін оприлюднення наказу про зарахування – до 5 серпня 2019 року