______________________________________________________________

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________________________________Кафедра математичних методів та системного аналізу
Адреса: 87500, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129а, каб. 305
Телефон: (0629) 58-75-55
E-mail: mmsa@mdu.in.uaЗавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Шабельник Тетяна Володимирівна


Кафедра математичних методів та системного аналізу Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців у галузі інформаційних технологій за спеціальностями:
ОС «Бакалавр»:
• 124 – Системний аналіз
• 125 – Кібербезпека
ОС «Магістр»:
• 124 – Системний аналіз

Системний аналітик – одна з новітніх професій, яка базується на знанні IT-технологій та основ математичного моделювання. На відміну від усіх відомих спеціальностей, завдяки своїй універсальній підготовці системний аналітик здатний вирішувати проблеми і завдання високого рівня у будь-яких сферах діяльності людини. Фахівець із системного аналізу користується великим попитом на ринку праці. «Системний аналіз» входить до ТОП-10 найпрестижніших спеціальностей у світі.

Випускник спеціальності «Системний аналіз» зможе працювати у науково-технічних підрозділах великих підприємств та установ, в аналітичних відділах міністерств і спецслужб, центрах проектування систем штучного інтелекту, у банках, фондових, валютних і товарних біржах. Кібербезпека – це безпека інформації та інфраструктури у цифровому середовищі. Неможливо уявити роботу сучасного фахівця будь-якої сфери та посади без використання інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж. Обсяги інформації, яка передається, зберігається й обробляється у кіберпросторі постійно зростають, що вимагає їх належного захисту від несанкціонованого доступу зі злочинною метою. Тому потреба у фахівцях з кібербезпеки є актуальною, і з розвитком високотехнологічного суспільства буде ще більше зростати.

Випускник спеціальності «Кібербезпека» зможе працювати у підрозділах великих підприємств та установ, забезпечуючи захист комп’ютерних систем та мереж, у відділах спецслужб та правозахисних органів для захисту кіберпростору та інформаційних даних, здійснювати забезпечення захищеної комп’ютеризованої діяльності банків та фінансових установ, виконувати функції розробника систем захисту інформації.

Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Ключові практичні навички студенти вдосконалюють у Лабораторії інформаційної та кібернетичної безпеки, де встановлений потужний сервер із 4-ядерним процесором Intel Xeon Quad-Core, 3 жорсткими дисками з ОС Linux, який також виконує функцію маршрутизатора, 10 робочих станцій з потужним процесором Intel Core i5 та двома жорсткими дисками, керовані комутатори Cisco, завдяки яким майбутні фахівці зможуть керувати IP-маршрутизацією в LAN-мережах і налаштовувати FireWall. У Лабораторії системного аналізу студенти отримують навички роботи зі складними технічними, конструкторсько-технологічними і великими комп’ютерними системами.

Студенти спеціальностей «Кібербезпека» та «Системний аналіз» проходять практику на базі провідних підприємств, установ та організацій Маріуполя.

Професія у галузі IT-технологій – це вибір прогресивної та амбітної молоді, яка прагне бути на крок попереду своїх однолітків.Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри та студентів спеціальності «Системний аналіз» спрямована на дослідження застосування математичних методів, інформаційних технологій і теорії прийняття рішень для визначення оптимальної стратегії при функціонуванні складних, технічних, соціально-економічних та освітніх систем. Ці дослідження виконуються відповідно до комплексної теми «Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, соціально-економічній і освітній галузях діяльності людини» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0115U003034, 2015-2019 рр.). Керівник комплексної наукової теми – доктор фізико-математичних наук, професор Коляда Юрій Євгенович.

У рамках виконання комплексної наукової теми кафедра математичних методів щорічно проводить Всеукраїнську інтернет-конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вивчання процесів і явищ у різних галузях природознавства та життєдіяльності людини з використанням математичного та комп’ютерного моделювання. Зокрема, досліджуються складні системи, такі як мультифізичні, соціально-економічні, освітні та екологічні, а також управління сталого розвитку динамічних систем з участю людини. Отримані результати публікуються в авторитетних фахових виданнях, презентуються на міжнародних конференціях високого рівня.

Співробітники кафедри є постійними учасниками щорічної Міжнародної конференції із системного аналізу «Прийняття рішень в умовах невизначеностей», яка проводиться за участю КНУ імені Тараса Шевченка, Інституту прикладного системного аналізу (Австрія), Інституту кібернетики Національної академії наук України ім. В. М. Глушкова та інших.

З ініціативи кафедри математичних методів та системного аналізу на базі МДУ проведені наукові круглі столи на теми «Кібербезпека та системи захисту інформації: виклики сьогодення» і «Кібербезпека в системі національної безпеки України: пріоритетні напрямки розвитку». В обговоренні актуальних питань взяли участь вчені провідних університетів України, керівництво Міністерства інформаційної політики, Національної поліції, Донецької облдержадміністрації, Маріупольської міської ради.

За останні три роки викладачі кафедри опублікували близько 200 наукових праць, які включені до найбільш авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science) й активно цитуються міжнародною науковою спільнотою, отримали кілька патентів на корисну модель. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

Партнери кафедри:

- Університет м. Брно, Чеська республіка
- Інститут прикладного системного аналізу, Австрія
- Університет м. Брно, Чеська республіка
- ТОВ «Here Ukraine»,Україна-Фінляндія
- PNN State University, USA (Державний університет Пенсільванія, США)
- Інститут фізики високих енергій та ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАНУ
- Інститут математики НАН України
- Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики
- Європейський університет (м. Київ)
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, механіко-математичний та фізико-технічний факультети
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
- Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)
- Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)
- Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ)
- Приазовський державний технічний університет
- Азовський морський інститут Одеської національної державної академії
- ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
- ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
- ПрАТ «МК «Азовсталь»
- Департамент кіберполіції Національної поліції України
- ПАТ «ПУМБ»
- ПАТ «Державний ощадний банк України»
- Відділення у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати
- Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Маріуполя