____________________________________

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________Кафедра математичних методів та системного аналізу
Адреса: 87500, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129а, каб. 305
Телефон: (0629) 58-75-55
E-mail: mmsa@mdu.in.uaЗавідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Коляда Юрій Євгенович


Кафедра математичних методів та системного аналізу здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями:
- Системний аналіз;
- Кібербезпека.

Протягом навчання студенти спеціальності «Системний аналіз» отримують навики роботи зі складними технічними, конструкторсько-технологічними і великими комп’ютерними системами, управління якими вимагає системно-аналітичного підходу. Зараз посада системного аналітика потрібна в організаціях і на підприємствах, де необхідний процес ухвалення рішень з використанням інформаційних технологій. Це компанії, які займаються розробкою та інтеграцією програмного забезпечення; підприємства, що реалізовують технологічний цикл виробництва металургійної і будь-якої іншої продукції; консалтингові агентства; крупні фінансові організації та банківські установи; телекомунікаційні та інші компанії.

Гостра потреба у фахівцях з кібербезпеки обумовлена тим, що останнім часом почастішали випадки незаконного збору та використання персональних даних людей, проведення незаконних фінансових операцій, шахрайства у мережі Інтернет. Зацікавленість у випускниках спеціальності «Кібербезпека» виявляють органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні органи, банківські установи та інші приватні компанії.

Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри та студентів спеціальності «Системний аналіз» спрямована на дослідження застосування математичних методів, інформаційних технологій і теорії прийняття рішень для визначення оптимальної стратегії при функціонуванні складних, технічних, соціально-економічних та освітніх систем. Ці дослідження виконуються відповідно до комплексної теми «Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, соціально-економічній і освітній галузях діяльності людини» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0115U003034, 2015-2019 рр.). Керівник комплексної наукової теми – доктор фізико-математичних наук, професор Коляда Юрій Євгенович.

У рамках виконання комплексної наукової теми кафедра математичних методів щорічно проводить Всеукраїнську інтернет-конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вивчання процесів і явищ у різних галузях природознавства та життєдіяльності людини з використанням математичного та комп’ютерного моделювання. Зокрема, досліджуються складні системи, такі як мультифізичні, соціально-економічні, освітні та екологічні, а також управління сталого розвитку динамічних систем з участю людини. Отримані результати публікуються в авторитетних фахових виданнях, презентуються на міжнародних конференціях високого рівня.

Співробітники кафедри є постійними учасниками щорічної Міжнародної конференції із системного аналізу «Прийняття рішень в умовах невизначеностей», яка проводиться за участю КНУ імені Тараса Шевченка, Інституту прикладного системного аналізу (Австрія), Інституту кібернетики Національної академії наук України ім. В. М. Глушкова та інших.

За підсумками досліджень протягом трьох років на рахунку викладачів кафедри близько 200 наукових публікацій, які включені до найбільш авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus і Web of Science) та їх цитованість міжнародною науковою спільнотою, а також отримання патентів на корисну модель. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

Партнери кафедри:

- Університет м. Брно, Чеська республіка
- Інститут прикладного системного аналізу, Австрія
- Університет м. Брно, Чеська республіка
- ТОВ «Here Ukraine»,Україна-Фінляндія
- PNN State University, USA (Державний університет Пенсільванія, США)
- Інститут фізики високих енергій та ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАНУ
- Інститут математики НАН України
- Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики
- Європейський університет (м. Київ)
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, механіко-математичний та фізико-технічний факультети
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
- Донецький національний університет імені Василя Стуса
- Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ)
- Приазовський державний технічний університет
- Азовський морський інститут Одеської національної державної академії
- ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
- Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Маріуполя
- Відділення у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати
- ПАТ «ПУМБ»
- ПАТ «Державний ощадний банк України»
- ТОВ «Супутник»
- ТОВ «Мед.ком»