______________________________________________________________

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________________________________Кафедра менеджментуАдреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб. 303, 306
Телефон: (0629) 58-75-57
E-mail: management@mdu.in.uaЗавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Омельченко Володимир Якович


Кафедра була створена у 2006 році на базі економіко-правового факультету, де з 2004 року здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Менеджмент». Кафедра забезпечує підготовку за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»
- 073 Менеджмент
Спеціалізації:
• Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу
• Менеджмент бізнес-організацій
- 242 Туризм

ОС «Магістр»
- 073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування
Спеціалізації:
• Менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі
• Менеджмент малого бізнесу
• Менеджмент інновацій
‑ 073 Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою
‑ 242 Туризм
Спеціалізації:
• Туристична діяльність
• Міжнародний туризм

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є організація студентської наукової діяльності. Студенти кафедри неодноразово ставали призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та Міжнародної олімпіади з менеджменту, Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій. У рамках Днів науки у Маріупольському державному університеті кафедра менеджменту організовує Турнір з туризму серед школярів Приазов’я, а також круглі столи та наукові вікторини для студентів. Крім того, студентська молодь має можливість втілювати у життя власні науково-дослідні, організаційні та культурно-масові проекти.

Завдяки активній співпраці кафедри із зарубіжними партнерами, студенти, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент» і «Туризм», мають змогу проходити стажування у Коледжі туристичного та готельного менеджменту (Кіпр), де успішно засвоюють теоретичні знання. Практичні навички роботи менеджерів готельних підприємств студенти набувають у мережі готелів «Sandy Beach Hotel», м. Ларнака (Кіпр).Перелік профільних дисциплін

Наукова діяльність

Щорічно кафедрою менеджменту забезпечується організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», у рамках якої студенти, аспіранти та науковці зі всієї країни можуть відкрито обговорити та вирішити актуальні науково-практичні проблеми розвитку відповідних галузей економіки. Плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри менеджменту сприяє не лише накопиченню інтелектуального капіталу, але й надає можливість розширювати зовнішні зв’язки кафедри, бути активною частиною сучасної наукової спільноти.

Кафедра активно співпрацює з Маріупольською міською радою, зокрема, з управлінням культури і туризму у практичній, науковій та освітній сферах. Співробітництво сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців для туристичної галузі, підвищенню рівня практичної підготовки студентів, а також стимулюванню розвитку туристичної галузі та формуванню туристичного іміджу Донецького регіону.

Так, у 2012 році фахівцями кафедри менеджменту було розроблено Стратегію розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Першотравневого району Донецької області на 2012-2022 рр. Пропозиції щодо розвитку туристичного потенціалу, у тому числі розвитку нових туристичних продуктів, об’єктів туристичної інфраструктури сприяють стимулюванню розвитку туристичної галузі та формуванню туристичного іміджу Приазов’я. У 2016 році кафедрою було обґрунтовано низку пропозицій щодо реалізації Стратегії розвитку м. Маріуполя до 2021 року.

Кафедра менеджменту тісно співпрацює з навчальними закладами Греції та Кіпру з питань розвитку сучасного менеджменту готельного та туристичного бізнесу. Зокрема, викладачі кафедри брали участь у науково-дослідних та освітніх програмах, організованих Середземноморським інститутом менеджменту (Кіпр) за напрямами «Загальний менеджмент» та «Менеджмент якості, орієнтований на споживача». Здійснюється співпраця з кафедрою економіки та фінансів міждисциплінарного факультету Полонійної академії в Ченстохові (Польща).


Партнери кафедри:

- Бізнес-школа Royal Docks при Університеті Східного Лондону (Велика Британія)
- Полонійна академія в Ченстохові (Польща)
- Коледж туристичного та готельного менеджменту (Кіпр)
- Київський національний торговельно-економічний університет
- Донецький національний університет імені Василя Стуса
- управління культури і туризму Маріупольської міської ради
- туристичні агентства міста Маріуполя: «Азовінтур», «Супутник»
- мережа готелів «Sandy Beach Hotel» (м. Ларнака, Кіпр)
- готелі міста Маріуполя: «Гранд готель», ГК «Спартак», ГК «Європейська», «Посейдон».