_________________________________________________________________

Навчально-науковий інститут управління
_____________________________________________________________________Кафедра загального менеджменту


Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб. 303
Телефон: (0629) 58-75-57
E-mail: [email protected]
Facebook


В.о. завідувача кафедри – доктор економічних наук, професор Омельченко Володимир Якович


Кафедра була створена у 2006 році на базі економіко-правового факультету, де з 2004 року здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Менеджмент». Кафедра забезпечує підготовку за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»
- Менеджмент

ОС «Магістр»
- Менеджмент організацій і адміністрування
‑ Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою

Основне завдання кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців – менеджерів, ініціативних і здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі.

Студентам спеціальності 073 Менеджмент надається можливість обирати для вивчення з каталогів елективних дисципліни з циклу загальної та практичної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.
Наукова діяльність

Викладачі кафедри загального менеджменту досліджують міжкафедральну комплексну наукову тему «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Приазов’я» (реєстраційний номер 0120U101065 від 26.02.2020). Керівник комплексної наукової теми – доктор економічних наук, професор Балабаниць Анжеліка Володимирівна.

Наукова школа з менеджменту: керівник: д.е.н., професор Омельченко В.Я.
Основні наукові напрями школи: дослідження актуальних проблем менеджменту та маркетингового менеджменту підприємств зокрема в сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, оцінка перспектив та пріоритетних напрямків розвитку систем управління фінансово-економічної безпекою держави. Наукова робота викладачів кафедри та студентів спеціальностей «Менеджмент» спрямована на дослідження проблем управління інноваційно-інвестиційним розвитком та конкурентоспроможністю підприємств та національної економіки; удосконалення системи державного управління в умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування; реалізація стратегічних рішень у сфері менеджменту підприємств та організацій з урахуванням глобальних викликів; розвиток та управління інтеграційними процесами; розробка інвестиційних проектів та стратегій розвитку підприємств.

Студентська наука

Основним пріоритетом кафедри загального менеджменту є формування та розвиток студентської науки. Здобувачі вищої освіти займаються дослідницькою роботою в межах наукових інтересів кафедри, а саме: дослідження актуальних проблем менеджменту та маркетингового менеджменту підприємств, оцінка перспектив та пріоритетних напрямків розвитку систем управління фінансово-економічної безпекою держави.

Науково-дослідницька діяльність студентів забезпечується активною участю у різноманітних науково-практичних заходах кафедри менеджменту, зокрема: студентські олімпіади з різних напрямів менеджменту, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент», міждисциплінарний конкурс інноваційних проектів, секції студентських наукових товариств «Актуальні питання сучасного менеджменту» та «Economix». Студенти також приймають участь Міжнародних та Всеукраїнських коннференціях, програмах стажування та ін.

Щороку студенти спеціальності «Менеджмент» приймають участь у Декаді студентської науки, яка проводиться на базі Маріупольського державного університету та має на меті розвиток наукового потенціалу і набуття навичок публічного виступів. За результатами наукової діяльності здобувачів вищої освіти щороку публікується понад 50 тез доповідей.


Партнери кафедри:

- Бізнес-школа Royal Docks при Університеті Східного Лондону (Велика Британія);
- Полонійна академія в Ченстохові (Польща);
- Коледж туристичного та готельного менеджменту (Кіпр);
- Київський національний торговельно-економічний університет;
- Донецький національний університет імені Василя Стуса;
- Гомельський університет ім. Франциска Скорини;
- Управління культури і туризму Маріупольської міської ради;
- Комунальне комерційне підприємство Маріупольської Міської Ради «М.ЄХАБ»;
- Відділ розвитку туризму та промоції Маріупольської міської ради;
- Туристичні агентства міста Маріуполя: «Азовінтур», «Супутник»;
- Асоціація U.C.M. - Italy Середземноморський союз шеф-кухарів – Italy
- Мережа готелів «Sandy Beach Hotel» (м. Ларнака, Кіпр);
- Готелі міста Маріуполя: «Гранд готель», ГК «Спартак», ГК «Європейська», «Посейдон».