СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на 2016-2020 роки


Стратегія розвитку Маріупольського державного університету на 2016–2020 роки розроблена відповідно до нормативно-законодавчої бази України в сегменті вищої освіти, перспективної розгорнутої програми діяльності ректора МДУ, перспективних планів діяльності кафедр та факультетів МДУ на 2016-2020 рр. Стратегічний план відображає перспективні зміни в системі управління, у структурі, змісті та технологіях навчання.


Забезпечення якості освіти
Розвиток персоналу, кадрове забезпечення навчального процесу
Науково-дослідна та інноваційна діяльність
Розвиток наукової бібліотеки
Міжнародна діяльність та співробітництво
Виховний процес і студентське самоврядування
Розвиток інфраструктури
Фінансово-економічна та профспілкова діяльність
Очікувані результати реалізації Стратегічного плану розвитку МДУ

Скачати стратегію