СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на 2021–2025 роки


Стратегія розвитку Маріупольського державного університету на 2021–2025 роки розроблена відповідно до нормативно-законодавчої бази України в сегменті вищої освіти, перспективної розгорнутої програми діяльності ректора МДУ, перспективних планів діяльності кафедр та факультетів МДУ на 2021-2025 рр. Стратегічний план відображає перспективні зміни в системі управління, у структурі, змісті та технологіях навчання.


Освітній процес
Кадрова політика та кадрове забезпечення освітнього процесу
Науково-дослідна та інноваційна діяльність кафедр та факультетів. Розвиток наукової бібліотеки
Міжнародне співробітництво
Виховний процес і студентське самоврядування
Розвиток інфраструктури
Фінансове забезпечення. Соціальна робота та соціальний захист
Інформаційне забезпечення діяльності університету

Стратегічний план розвитку МДУ