___________________________________________________________________________________________

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
_________________________________________________________________________________________________
Навчальна комісія: 

• сприяння організації навчальної діяльності студентів;
• участь у розподілі стипендіального фонду;
• контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів;
• перевірка журналів та контроль за відвідуванням студентами занять;
• моніторинг академічної успішності студентів;
• роз’яснення студентам особливостей організації навчального процесу в МДУ;
• контроль за навантаженням, раціональністю та щільністю розкладу занять;
• організація конкурсів "Найкраща академічна група факультету”, "Найкращий студент факультету”.

Наукова комісія:

• сприяння розвитку науково-дослідної діяльності студентів;
• співпраця з радою з науково-дослідної діяльності МДУ;
• участь в організації декади студентської науки;
• співпраця із студентськими науковими товариствами;
• інформування студентів про можливість участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах;
• ініціювання наукових заходів щодо актуальних проблем студентської молоді (круглі столи, диспути тощо).

Інформаційна комісія:

• інформування громадськості про студентське життя;
• поширення інформації серед студентів університету щодо заходів різних рівнів та напрямів діяльності, грантів, програм, акцій, з питань молодіжної політики;
• співпраця з прес-центром МДУ та засобами масової інформації;
• створення та наповнення матеріалами університетської студентської газети "Univercam” та сайту студентської ради МДУ;
• проведення конкурсу на кращий інформаційний стенд студрад факультетів.

Комісія із зовнішніх зв'язків:

• сприяння розвитку зв'язків студентства з представниками ВНЗ України та інших країн;
• співпраця з міжнародним відділом з питань участі студентів у міжнародних стажуваннях;
• сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів, співпраця із центрами часткової, тимчасової та повної зайнятості з метою працевлаштування студентів МДГУ;
• залучення спонсорської підтримки для заходів, що проводяться студрадою університету.

Житлово-побутова комісія:

• організація контролю за умовами навчання студентів, обслуговування в буфетах, читальних залах університету;
• організація контролю за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку університету та гуртожитку;
• участь у поселенні та виселенні студентів з гуртожитку МДУ;
• організація суботників та заходів по благоустрою території МДУ силами студентства у вільний від навчання час.

Соціально-правова комісія:

• надання інформаційної, соціально-правової допомоги студентам;
• участь у розподілі стипендіального фонду;
• співпраця з ректоратом і профкомом університету з питань надання матеріальної допомоги студентам, розподілу оздоровчих путівок, поселення студентів у гуртожиток МДУ;
• співпраця із профкомом у роботі зі студентами соціально-незахищених категорій;
• участь у роботі стипендіальної комісії;
• організація заходів соціально-громадської направленості (тренінги, дебати щодо питань громадської активності студентів, боротьби зі СНІДом, наркоманією, алкоголізмом, екологічної ситуації, профілактики правопорушень, актуальних проблем молоді та суспільства та ін.).

Комісія із питань благодійності:

• реалізація благодійного проекту «З теплом у серці»;
• організація та проведення благодійних заходів та акцій з метою допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Комісія із культурно-масової та спортивно-оздоровчої діяльності:

• сприяння духовному та фізичному розвитку студентів університету;
• організація різноманітних культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів у МДУ (концертів, змагань, КВК, конкурсно-розважальних програм та ін..);
• співпраця з молодіжним центром МДУ;
• сприяння роботі клубів за інтересами, гуртків, творчих об'єднань.