НАУКОВА РАДА МДУ


Положення про Наукову раду МДУ


Склад наукової ради МДУ на 2017-2018 навчальний рік


1. Балабанов К.В., ректор, голова ради;
2. Булатова О.В., перший проректор, заступник голови;
3. Трофименко М.В., проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), заступник голови;
4. Чередніченко І.В., завідувач відділу аспірантури, секретар ради;
5. Батичко Г.І., завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності;
6. Безчотнікова С.В., декан факультету філології та масових комунікацій;
7. Коляда Ю.Є., завідувач кафедри математичних методів та системного аналізу;
8. Косенко Ю.М., професор кафедри дошкільної освіти;
9. Лисак В.Ф., декан історичного факультету;
10. Мацука В.М., доцент кафедри менеджменту;
11. Омельченко В.Я., завідувач кафедри менеджменту;
12. Павленко О.Г., декан факультету іноземних мов;
13. Романцов В.М., завідувач кафедри історичних дисциплін;
14. Сабадаш Ю.С., професор кафедри культурології та інформаційної діяльності;
15. Свірський Б.М., професор кафедри права та публічного адміністрування;
16. Толпежніков Р.О., декан економіко-правового факультету;
17. Шепітько С.В., декан факультету грецької філології та перекладуОсновні напрямки роботи Наукової ради на 2017-2018 навчальний рік:

№ з/п Зміст Дата Відповідальні
1. Формування тематик наукових досліджень і розробок університету відповідно до пріоритетних тематичних напрямів грудень 2017 р. - червень 2018 р. Балабанов К.В., голови наукових комісій факультетів
2. Експертиза проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок МДУ квітень – червень 2018 р. Булатова О.В.
3. Експертиза наукових та практичних результатів виконання наукових проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету грудень 2017 р., червень 2018 р. Булатова О.В., керівники наукових проектів
4. Експертиза наукових та практичних результатів виконання комплексних наукових тем кафедр згідно з пріоритетними тематичними напрямами грудень 2017 р. Булатова О.В.
5. Координація і контроль діяльності спеціалізованих вчених рад протягом року Балабанов К.В.
6. Координація діяльності редакційних колегій фахових видань МДУ протягом року Булатова О.В.
7. Рейтингове оцінювання наукової роботи кафедр та викладачів МДУ грудень 2017 р. – січень 2018 р. Булатова О.В., відділ аспірантури
8. Координація роботи щодо проведення науково-комунікативних заходів МДУ протягом року Булатова О.В., голова Ради молодих вчених МДУЗасідання Наукової ради

Засідання 05.12.2017
Засідання 03.10.2017
Засідання 01.11.2016