НАУКОВІ ШКОЛИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

- з теорії міждержавного та регіонального співробітництва

Керівник: член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, д.політ.н., професор Балабанов К.В. Основні наукові напрямки школи: дослідження світових та регіональних інтеграційних процесів, міжнародних відносин та зовнішньої політики, політичних та соціально-економічних процесів у Середземномор'ї, роль та місце України в регіоні.

 

 

- з проблем інформаційної політики та соціального інжинірингу

Керівник: заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України, д. філол. н., професор Почепцов Г.Г. Основні наукові напрямки школи: розгляд набору соціо- і психотехнологій, створених для управління великими масами людей; висвітлення сутності та основних складових сучасної інформаційної політики; розкриття технологій використання інформаційних стратегій та ведення сучасних інформаційних війн.

 

 

- з історіографії історії України

Керівник: д.і.н., професор Романцов В.М. Основні наукові напрямки школи: дослідження історіографічних аспектів історії українського козацтва, козацької держави (Гетьманщини), історичних постатей України ХVІ-XVII ст.; історичний та джерелознавчий аналіз грецької спільноти Північного Приазов'я.

 

- з дошкільної освіти

Керівник: к.пед.н., професор Щербакова К.Й. Основні наукові напрямки школи: дослідження фундаментальних і загальних питань педагогічної науки, дошкільної освіти та педагогіки вищої школи.

 

 

- з міжнародної економіки

Керівник: д.е.н., професор Булатова О.В. Основні наукові напрямки школи: дослідження теоретичних і практичних питань розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, висвітлення актуальних питань інтеграційних процесів та регіоналізації світового господарства, розвиток міжнародної й регіональної конкурентоспроможності, міжрегіональне співробітництво, євроінтеграційне спрямування України в умовах глобалізації.