_________________________________________________________________________________________________________________

Навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівників ЗЗСО
_____________________________________________________________________________________________________________________Шановні педагоги!

Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Маріупольського державного університету, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №800 від 21.08.2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», пропонує нові програми курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів, майстер-класів.

Сьогодні ви маєте можливість обрати навчання за вільною освітньою траєкторією та пройти будь-які навчальні модулі в режимі он-лайн. Для цього необхідно заповнити Google форму для попередньої реєстрації.

За результатами навчання видається свідоцтво або сертифікат на відповідну кількість годин із зазначенням тем опрацьованих модулів. Через посилені протиепідемічні заходи весь навчальний процес курсів підвищення кваліфікації здійснюється в дистанційному режимі.

Очні заходи будуть доступні для реєстрації в разі послаблення карантину та зняття відповідних обмежень.

Орієнтовна вартість на одного педагога: дистанційне навчання 1 кредит ЄКТС (30 годин) - 450 грн., очна форма навчання 1 кредит ЄКТС (30 годин) - 610 грн.


Реєстрація на курси підвищення кваліфікації
1. Інноваційні освітні технології викладання української мови та літератури, світової літератури
2. Сучасні філологічні студії та наукова діяльність старшокласників (вчителі російської мови та зарубіжної літератури)
3. Застосування метапредметного підходу у навчанні літературі та російській мові
4. Сучасні технології у процесі навчання школярів мові та літературі вчителі російської мови та зарубіжної літератури)
5. Програма для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти
6. Програма для вчителів образотворчого мистецтва
7. Сучасні технології навчання іноземних мов
8. Гімнастика в системі фізичного виховання
9. Медіаосвіта у початковій школі
10. STEM-освіта в початковій школі
11. Формування національної ідентичності молодших школярів
12. Недискримінаційна мова в освітньому середовищі (для вчителів початкових класів)
13. Взаємодія як партнерство в закладі освіти»(для вчителів початкових класів)
14. Культура грекомовного ділового спілкування
15. Інтерактивні технології навчання іноземних мов
16. Комунікативний підхід до навчання ІМ та стратегія кооперативного навчання для вдосконалення мовних компетентностей
17. Медіаграмотність та освітні стандарти Нової української школи
18. Професійний розвиток педагога-лідера: STEАM-ОСВІТА
19. Особливості психологічного супроводу особистості в умовах інклюзивної освіти


Перелік програм для практичних психологів
1. Теоретико-методологічне підґрунтя сучасних психологічних практик
2. Соціально-психологічні особливості розвитку, освіти та виховання особистості
3. Прикладні аспекти роботи психолога в сучасному просторі
4. Особливості психологічного супроводу особистості в умовах інклюзивної освіти
5. Технології соціально-психологічного проектування в структурі професійної діяльності психолога


Перелік програм для директорів ЗЗСО та їх заступників
1. Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти
2. Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи
3. Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти
4. Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти, соціальні гарантії працівникам
5. Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти України


Програма підвищення кваліфікації для бібліотекарів закладів загальної середньої освіти


Перелік програм курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та працівників ЗЗСО
Застосування метапредметного підходу у навчанні літературі та російській мові
Комплекс програм підвищення кваліфікації вчителів початкової школи
Усвідомлення суб’єктної позиції фахівця як чинник конкурентоспроможності психолога
Сучасні філологічні студії та наукова діяльність старшокласників
Сучасні технології навчання іноземних мов
Гімнастика в системі фізичного виховання
Програма підвищення кваліфікації для педагогів-організаторів
Інноваційні освітні технології викладання української мови та літератури, світової літератури
Використання освітніх web-технологій та технологій дистанційного навчання на уроках історії
Інтерактивні технології навчання іноземних мов
Комунікативний підхід до навчання ІМ та стратегія кооперативного навчання для вдосконалення мовних компетентностей
Нова українська школа: актуальні проблеми управління закладом освіти
Професійний розвиток педагога-лідера: STEАM-ОСВІТА
Культура грекомовного ділового спілкування
Медіаграмотність та освітні стандарти Нової української школи
Особливості психологічного супроводу особистості в умовах інклюзивної освіти