Нормативно-правова база наукової діяльності


Закони України

1. Про наукову і науково-технічну діяльність Верховна Рада України; Закон від 26.11.2015 № 848-VIII Документ 848-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2015 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page

2. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки Верховна Рада України; Закон від 11.07.2001 № 2623-III Документ 2623-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.01.2016, підстава 848-19 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14Постанови Верховної ради України

1. Про Премію Верховної Ради України молодим ученим Постанова Верховної Ради України; Положення, Опис від 05.02.2019 № 2675-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19#n11Укази Президента України

1. Про Державну премію України в галузі освіти Президент України; Указ, Положення, Склад колегіального органу від 30.09.2010 № 929/2010 Документ 929/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.04.2013, підстава 178/2013) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929/2010

2. Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень Президент України; Указ, Положення від 17.06.2009 № 446/2009 (Документ 446/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2009) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2009Постанови Кабінету Міністрів України

1. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 29.04.2015 № 266 Документ 266-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2015 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

2. Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.04.2004 № 494 (Документ 494-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2004) http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF

3. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 24.07.2013 № 567 Документ 567-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.01.2016, підстава 1159-2015-п http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BFНакази Міністерства освіти і науки України

1. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 МОН України; Наказ, Акт, Форма типового документа від 06.11.2015 № 1151 Документ z1460-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2015 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15

2. Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1059 (Документ z1169-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2011) http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1169-11

3. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік від 14.09.2011 № 1057 Документ z1133-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2015, підстава z0409-15 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11

4. Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України МОН України; Наказ, Положення, Опис від 30.07.2013 № 1047 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1427-13

5. Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій МОНмолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма від 11.01.2012 № 10 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0146-12

6. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації, МОН України; Наказ, Вимоги, Форма типового документа від 12.01.2017 № 40, Документ z0155-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2017 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17П Е Р Е Л І К спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань