Маріупольський державний університет
офіційний сайт
Середа, 26.04.2017, 11:06
Вітаємо Вас Гість | RSS
 
Головна Нормативні документиРеєстраціяВхід
Меню сайту
Наші посилання
 • Сайт факультету філології та масових комунікацій МДУ
 • Громадський сайт історичного факультету МДУ
 • Сайт факультету грецької філології МДУ
 • Сайт факультету іноземних мов МДУ
 • Сайт кафедри соціальних комунікацій МДУ
 • Кафедра російської філології та перекладу МДУ
 • Кафедра культурології та інформаційної діяльності МДУ
 • Кафедра економіки та міжнародної економічної діяльності МДУ
 • Наукова бібліотека МДУ
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • База даних Polpred.com Обзор СМИ (тестовий доступ у Науковій бібліотеці МДУ)
 • Державні закупівлі: офіційний загальнодержавний веб-портал • НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МДУ  Закони України

  1. «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII
  2. «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ

  Постанови Кабінету Міністрів України

  1. «Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук» від 21.11.2011 № 1183
  «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 і від 21 листопада 2011 р. № 1183» від 22.01.2014 № 29
  2. «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001 р. № 978
  3. «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» від 17.08.2002 р. № 1134
  4. «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 р. № 1380
  5. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187
  6. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341
  7. «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. № 752
  8. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» від 31.03.2015 р. № 193
  9. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266
  10. «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579
  11. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187

  Накази Міністерства освіти і науки України

  1. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93
  2. «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06.06.1996 р. № 191/153
  3. «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» від 15.07.1996 р. № 245
  4. «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450
  5. «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» від 24.12.2003 р. № 847
  6. «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах» від 11.01.2006 р. № 4
  7. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» від 16.10.2009 р. № 943
  8. Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» від 17.09.2012 р. № 1021
  9. «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг» від 17.09.2012 р. № 1022
  10. «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. № 48
  11. «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України» від 24.05.2013 р. № 584
  12. «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 466»
  13. «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів» від 12.05.2016 № 506
  14. Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту»» від 16.09.2014 р. № 1048
  15. «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» від 06.03.2015 р. № 249
  16. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» від 12.05.2015 р. № 525
  17. «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579
  18. «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» від 26.01.2015 р. № 47
  19. «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 05.07.2016 № 782

  Внутрішні документи Маріупольського державного університету

  1. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету
  2. Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному університеті, затверджене наказом від 26.06.2015 р. № 196
  3. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної Комісії у Маріупольському державному університеті, затверджене наказом від 06.04.2015 р. № 110
  4. Положення про диплом з відзнакою, затверджене наказом від 06.04.2015 р. № 110
  5. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у Маріупольському державному університеті, затверджене наказом від 27.04.2015 р. № 155
  6. Концепція мовної підготовки здобувачів вищої освіти у Маріупольському державному університеті, затверджена наказом від 27.04.2015 р. № 156
  7. Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти у МДУ, затверджене наказом ректора № 332 від 6 листопада 2015 року
  8. Положення про ректорський контроль знань студентів Маріупольського державного університету, затверджене наказом ректора № 361 від 24 грудня 2015 року
  9. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Маріупольського державного університету, затверджене наказом ректора № 332 від 26 листопада 2015 року
  10. Положення про вибіркові дисципліни у Маріупольському державному університеті , затверджене наказом ректора № 361 від 24 грудня 2015 року
  11. Концепція дистанційного навчання у Маріупольському державному університеті, затверджене наказом ректора № 332 від 26 листопада 2015 року
  12. Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки
  13. ПОЛОЖЕННЯ про академічні відпустки та повторне навчання
  14. ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни Маріупольського державного університету
  15. Положення про індивідуальний графік навчання у МДУ
  16. Інструкція щодо складання обсягів навчального навантаження кафедр
  17. Методичні рекомендації з розробки освітніх програм
  18. Методичні рекомендації з розробки профілю освітніх програм
  19. Положенняпро підготовку наукових, навчальних та навчально-методичних видань у МДУ
  20. Рекомендації з розробки навчальних планів та робочих навчальних планів 2016-2017
  21. Рекомендації щодо підготовки та проведення комплексних контрольних робіт
  22. Рекомендації щодо формування рейтингу навчальних досягнень студентів
  23. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у МДУ
  24. Положення про порядок видачі документів про вищу освіту державного зразка У МДУ (зі змінами та доповненнями)
  25. Інструкція про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в Маріупольському державному університеті
  26. Правила призначення академічних та соціальних стипендій у МДУ
  27. Положення про Академічну доброчесність в МДУ
  28. Положення про науково-методичну раду Маріупольського державного університету
  29. Положення про науково-методичну комісію факультету Маріупольського державного університету
  30. Положення про кваліфікаційні роботи в Маріупольському державному університеті

  Нагороди трудового колективу МДУ
  Пошук по сайту
  Блог ректора
  Слово ректора

  Біографія

  Наукові праці

  Вітання

  Питання до ректора
  Наше опитування
  Яку загальну кількість годин на тиждень Ви перебуваєте у мережі Internet?
  Усього відповідей: 1348
  Календар
  «  Квітень 2017  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
           
                   
  Copyright Маріупольський державний університет © 2017

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування:
  Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com