Очікуванні результати реалізації
Стратегічного плану розвитку Маріупольського державного університету:


1. Створення в університеті сприятливих умов для реалізації процесів забезпечення якості освіти та подальше входження в світовий освітній простір; розширення напрямів підготовки та спеціальностей, відповідно до сучасних вимог на ринку праці.

2. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, зміцнення та покращення системи профорієнтаційної роботи в університеті.

3. Забезпечення розвитку кадрового складу кафедр та факультетів, шляхом удосконалення системи підвищення кваліфікації, за рахунок стажувань у науково-дослідних інститутах та інших установах, підготовки НПП в аспірантурі університету, та в інших ВНЗ України та зарубіжжя.

4. Розвиток науково-дослідної та інноваційної діяльності університету за рахунок проведення фундаментальних та прикладних досліджень, розвитку університетської науки, залучення студентів до наукових товариств, груп, студій, впровадження єдиних норм в сфері інтелектуальної власності та правової охорони її об’єктів тощо.

5. Зміцнення іміджу університету у світовому та національному освітніх просторах, завдяки успішній реалізації існуючих міжнародних програм і проектів та впровадженню нових.

6. Удосконалення системи виховної роботи в університеті шляхом розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування, залучення більшої кількості студентів до діяльності молодіжних організацій, органів місцевого самоврядування, організації студентами дозвілля, доручення до діяльності гуртожитку.

7. Подальше сприяння створенню сприятливих умов праці і навчання через вдосконалення матеріально-технічної бази університету, інформаційно-телекомунікаційного забезпечення, створення цілісної системи управління енергозбереженням з використанням новітніх технологій.

8. Зміцнення фінансового становища університету, покращення соціальної підтримки, захист трудових та соціально-економічних прав співробітників та студентів, створення ефективної державної політики в сфері трудових відносин, оплати та охорони праці.