ОМЕЛЬЧЕНКО Володимир Якович


Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету, відомий вчений-економіст у галузі історії економіки, маркетингу і логістики. Брав участь у більше ніж 40 міжнародних науково-практичних конференціях, має публікації у провідних фахових міжнародних виданнях (Сербія, Болгарія, Польща), постійно підтримує нау¬кові контакти з відомими вченими цих країн.

Загальна кількість публікацій В. Я. Омельченка перевищує 130 робіт, серед яких 10 монографій та навчальних посібників. Вагомий внесок Володимира Яковича у розвиток економічної науки та підготовки економістів за майже 45 років професійної діяльності відзначено почесними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», золотою медаллю ім. М. І. Туган-Барановського Академії економічних наук України.