Сертифікат

Програма ООН Academic Impact


З 2013 року Маріупольський державний університет є учасником програми Academic Impact («Академічний вплив»), спрямованої на активізацію взаємодії інститутів вищої освіти з Організацією Об'єднаних Націй та між собою. «Академічний вплив» є програмою Інформаційного відділу Департаменту громадської інформації. Вона відкрита для всіх закладів вищої освіти, що видають диплом про вищу освіту і присвоюють наукові ступені, а також для організацій, чия основна діяльність пов'язана з проведенням досліджень. Основною сферою її діяльності є:
  • сприяння об'єднанню вищих освітніх установ по всьому світу з Організацією Об'єднаних Націй та між собою;
  • розробка такого механізму, згідно з яким установи зобов'язуються діяти у відповідності з фундаментальними принципами, закладеними в мандаті Організації Об'єднаних Націй, особливо пов'язаними з реалізацією всесвітньо визнаних Цілей розвитку тисячоліття;
  • діяльність в якості реального інструменту для передачі ідей і пропозицій, значущих для мандату Організації Об'єднаних Націй;
  • сприяння безпосередній участі вищих освітніх закладів у програмах, проектах та ініціативах, які є важливими в рамках цього мандату.

Участь у програмі передбачає активну підтримку і просування 10 базових принципів роботи ООН за допомогою освіти, а саме:

1. Зобов'язання сприяти основним принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй як цінностям, які освітня система прагне просувати і здійснювати.
2. Зобов'язання сприяти здійсненню прав людини, серед яких - свобода дослідження, думки і слова.
3. Зобов'язання сприяти реалізації освітніх можливостей для всіх людей незалежно від їхньої статі, раси, релігійних переконань або етнічної приналежності.
4. Зобов'язання надавати можливість кожній зацікавленій особі придбати навички та знання, необхідні для подальшого здобуття вищої освіти.
5. Зобов'язання сприяти створенню умов для розвитку систем вищої освіти по всьому світу.
6. Зобов'язання заохочувати розвиток міжнародного громадянського суспільства за допомогою освіти.
7. Зобов'язання сприяти збереженню миру і врегулювання конфліктів за допомогою освіти.
8. Зобов'язання вирішувати проблеми бідності шляхом освіти.
9. Зобов'язання сприяти забезпеченню сталого розвитку за допомогою освіти.
10. Зобов'язання сприяти міжкультурному діалогу та порозумінню, а також подоланню нетерпимості за допомогою освіти.

На сьогоднішній день географія учасників програми «Академічний вплив» охоплює понад 100 країн світу.