_______________________________________________________________________________

КАТАЛОГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
для першого (бакалаврського рівня)
____________________________________________________________________________________
Код та назва спеціальності Освітньо-професійна програма Вводиться в дію Випускова кафедра
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта з 2016-2017 н.р. Кафедра дошкільної освіти
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
013 Початкова освіта Початкова освіта з 2016-2017 н.р. Кафедра педагогіки та освіти
з 2017-2018 н.р.
з 2018-2019 н.р.
014 Середня освіта Середня освіта. Українська мова і література з 2016-2017 н.р. Кафедра української філології
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Мова і література (англійська) з 2016-2017 н. р. Кафедра англійської філології
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Мова і література (німецька) з 2016-2017 н.р. Кафедра німецької та французької філології
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Мова і література (французька) з 2016-2017 н.р. Кафедра німецької та французької філології
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Мова і література (російська) з 2016-2017 н.р. Кафедра слов’янської філології
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Мова і література (італійська) з 2016-2017 н.р. Кафедра італійської філології
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Мова і література (новогрецька) з 2016-2017 н.р. Кафедра грецької філології та перекладу
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Історія з 2016-2017 н.р. Кафедра історичних дисциплін 
з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Фізична культура з 2016-2017 н.р. Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
з 2018-2019 н.р.
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа з 2016-2017 н.р. Кафедра культурології та інформаційної діяльності
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
032 Історія та археологія Історія з 2016-2017 н.р. Кафедра історичних дисциплін
з 2018-2019 н.р.
034 Культурологія Культурологія з 2016-2017 н.р. Кафедра культурології та інформаційної діяльності
з 2018-2019 н.р.
035 Філологія Філологія. Українська мова та література з 2016-2017 н.р. Кафедра української філології
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (російська) з 2016-2017 н.р. Кафедра слов’янської філології
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Переклад (українська, російська, польська) з 2016-2017 н.р.
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (англійська) з 2016-2017 н.р. Кафедра англійської філології 
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Переклад (англійська) з 2016-2017 н.р. Кафедра теорії та практики перекладу
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (німецька) з 2016-2017 н.р. Кафедра німецької та французької філології
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (італійська) з 2016-2017 н.р. Кафедра італійської філології
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Переклад (італійська) з 2016-2017 н.р. Кафедра італійської філології
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (французька) з 2016-2017 н.р. Кафедра німецької та французької філології
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (новогрецька) з 2016-2017 н.р. Кафедра грецької філології та перекладу
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Переклад (новогрецька) з 2016-2017 н.р.
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
051 Економіка  Міжнародна економіка з 2016-2017 н.р. Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
052 Політологія Політологія з 2016-2017 н.р. Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
з 2018-2019 н.р.
053 Психологія Практична психологія з 2016-2017 н.р. Кафедра практичної психології
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
054 Соціологія  Соціологія з 2016-2017 н.р. Кафедра філософії та соціології
з 2018-2019 н.р.
061 Журналістика Журналістика з 2016-2017 н.р. Кафедра соціальних комунікацій
з 2018-2019 н.р.
Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю з 2016-2017 н.р.
з 2018-2019 н.р.
Журналістика та соціальна комунікація з 01.09.2020
073 Менеджмент Менеджмент з 2016-2017 н.р. Кафедра менеджменту
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
081 Право  Право з 2016-2017 н.р. Кафедра права та публічного адміністрування
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
101 Екологія  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування з 2016-2017 н.р. Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
124 Системний аналіз Системний аналіз з 2016-2017 н.р. Кафедра математичних методів та системного аналізу
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
125 Кібербезпека   Кібербезпека з 2016-2017 н.р.
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
242 Туризм Туризм з 2016-2017 н.р. Кафедра менеджменту
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування з 2019-2020 н.р. Кафедра права та публічного адміністрування 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини з 2016-2017 н.р. Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
з 2018-2019 н.р.
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес з 2016-2017 н.р. Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
з 2018-2019 н.р.
293 Міжнародне право Міжнародне право з 2019-2020 н.р. Кафедра права та публічного адміністрування