_______________________________________________________________________________

КАТАЛОГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
для першого (бакалаврського рівня)
____________________________________________________________________________________


*Для коректного відображення оновлень на сторінці очистіть кеш браузера при завантаженні документу .pdf (Ctrl + F5)


Код та назва спеціальності Серти- фікат Освітньо-професійна програма Вводиться в дію Випускова кафедра
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта з 2018-2019 н.р. Кафедра дошкільної освіти
з 2019-2020 н.р.
013 Початкова освіта Початкова освіта з 2017-2018 н.р. Кафедра педагогіки та освіти
з 2018-2019 н.р.
з 2020-2021 н.р.
014 Середня освіта Середня освіта. Українська мова і література з 2018-2019 н.р. Кафедра української філології
Середня освіта. Мова і література (англійська) з 2018-2019 н.р. Кафедра англійської філології
  Середня освіта. Англійська і німецька мови, зарубіжна література з 2021-2022 н.р.
Середня освіта. Мова і література (німецька) з 2018-2019 н.р. Кафедра німецької та французької філології
  Середня освіта. Німецька і новогрецька мови, зарубіжна література з 2021-2022 н.р.
Середня освіта. Мова і література (французька) з 2018-2019 н.р.
Середня освіта. Мова і література (російська) з 2018-2019 н.р. Кафедра слов’янської філології
  Російська і англійська мови з 2021-2022 н.р.
Середня освіта. Мова і література (італійська) з 2018-2019 н.р. Кафедра італійської філології
Середня освіта. Мова і література (новогрецька) з 2018-2019 н.р. Кафедра грецької філології та перекладу
Середня освіта. Історія з 2018-2019 н.р. Кафедра історичних дисциплін 
Середня освіта. Фізична культура з 2018-2019 н.р. Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа з 2018-2019 н.р. Кафедра інформаційної діяльності
з 2019-2020 н.р.
  Документознавство, керування документаційними процесами з 2021-2022 н.р.
032 Історія та археологія Історія з 2018-2019 н.р. Кафедра історичних дисциплін
034 Культурологія Культурологія з 2018-2019 н.р. Кафедра культурології
з 2020-2021 н.р.
  Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності з 2021-2022 н.р.
035 Філологія Філологія. Українська мова та література з 2018-2019 н.р. Кафедра української філології
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (російська) з 2018-2019 н.р. Кафедра слов’янської філології
з 2019-2020 н.р.
з 2020-2021 н.р.
  Прикладна філологія (російська, англійська) з 2021-2022 н.р.
Філологія. Переклад (українська, російська, польська) з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
  Переклад, міжкультурна та ділова комунікація (російська, польська) з 2021-2022 н.р.
Філологія. Мова та література (англійська) з 2018-2019 н.р. Кафедра англійської філології
з 2019-2020 н.р.
  Філологія (англійська, французька) з 2021-2022 н.р.
Філологія. Переклад (англійська) з 2018-2019 н.р. Кафедра теорії та практики перекладу
з 2019-2020 н.р.
  Усний та письмовий переклад (англійська, німецька) з 2021-2022 н.р.
Філологія. Мова та література (німецька) з 2018-2019 н.р. Кафедра німецької та французької філології
з 2019-2020 н.р.
  Філологія (німецька, англійська) з 2021-2022 н.р.
Філологія. Мова та література (італійська) з 2018-2019 н.р. Кафедра італійської філології
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Переклад (італійська) з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
  Переклад (італійська, англійська мови) з 2021-2022 н.р.
Філологія. Мова та література (французька) з 2018-2019 н.р. Кафедра німецької та французької філології
з 2019-2020 н.р.
Філологія. Мова та література (новогрецька) з 2018-2019 н.р. Кафедра грецької філології та перекладу
з 2019-2020 н.р.
  Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад з 2021-2022 н.р.
Філологія. Переклад (новогрецька) з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
051 Економіка  Міжнародна економіка з 2018-2019 н.р. Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
з 2019-2020 н.р.
052 Політологія Політологія з 2018-2019 н.р. Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
053 Психологія Практична психологія з 2018-2019 н.р. Кафедра практичної психології
з 2019-2020 н.р.
054 Соціологія  Соціологія з 2018-2019 н.р. Кафедра філософії та соціології
з 2020-2021 н.р.
061 Журналістика   Журналістика з 2018-2019 н.р. Кафедра соціальних комунікацій
  Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю з 2018-2019 н.р.
  Журналістика та соціальна комунікація з 2020-2021 н.р.
073 Менеджмент   Менеджмент з 2018-2019 н.р. Кафедра менеджменту
з 2019-2020 н.р.
081 Право    Право з 2018-2019 н.р. Кафедра права та публічного адміністрування
з 2019-2020 н.р.
101 Екологія    Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування з 2016-2017 н.р. Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища
з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
124 Системний аналіз   Системний аналіз з 2018-2019 н.р. Кафедра математичних методів та системного аналізу
з 2019-2020 н.р.
125 Кібербезпека     Кібербезпека з 2018-2019 н.р.
з 2019-2020 н.р.
з 2020-2021 н.р.
242 Туризм   Туризм з 2018-2019 н.р. Кафедра менеджменту
з 2019-2020 н.р.
281 Публічне управління та адміністрування   Публічне управління та адміністрування з 2019-2020 н.р. Кафедра права та публічного адміністрування 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії   Міжнародні відносини з 2018-2019 н.р. Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
292 Міжнародні економічні відносини   Міжнародний бізнес з 2018-2019 н.р. Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
293 Міжнародне право   Міжнародне право з 2019-2020 н.р. Кафедра права та публічного адміністрування