________________________________________

ОС «Бакалавр»-2019
_____________________________________________1. Дошкільна освіта
2. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
3. Журналістика
4. Міжнародна економіка
5. Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю
6. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
7. Історія
8. Кібербезпека
9. Міжнародні відносини
10. Культурологія
11. Міжнародні економічні відносини. Міжнародний бізнес
12. Менеджмент
13. Політологія
14. Початкова освіта
15. Практична психологія
16. Право
17. Системний аналіз
18. Туризм
19. Соціологія.
20. Філологія. Переклад (англійська)
21. Філологія. Переклад (італійська)
22. Філологія. Переклад (новогрецька)
23. Філологія. Переклад (українська, російська, польська)
24. Середня освіта. Історія
25. Середня освіта. Мова і література (англійська)
26. Середня освіта. Мова і література (італійська)
27. Середня освіта. Мова і література (німецька)
28. Середня освіта. Мова і література (новогрецька)
29. Середня освіта. Мова і література (російська)
30. Середня освіта. Українська мова і література
31. Середня освіта. Фізична культура
32. Середня освіта. Мова і література (французька)
33. Філологія. Мова та література (англійська)
34. Філологія. Мова та література (італійська)
35. Філологія. Мова та література (німецька)
36. Філологія. Мова та література (новогрецька)
37. Філологія. Українська мова та література
38. Філологія. Мова та література (російська)
39. Філологія. Мова та література (французька)
40. Міжнародне право
41. Публічне управління та адміністрування