_____________________________

ОС «Магістр»
__________________________________1. Дошкільна освіта
2. Екологія та охорона навколишнього середовища
3. Журналістика
4. Міжнародна економіка
5. Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю
6. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
7. Історія
8. Міжнародні відносини
9. Міжнародні економічні відносини. Міжнародний бізнес
10. Менеджмент організацій та адміністрування
11. Практична психологія
12. Право
13. Публічне управління та адміністрування
14. Системний аналіз
15. Туризм
16. Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти
17. Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою
18. Фізична культура
19. Філологія. Переклад (англійська)
20. Філологія. Переклад (італійська)
21. Філологія. Переклад (новогрецька)
22. Філологія. Переклад (українська, російська, польська)
23. Середня освіта. Історія
24. Середня освіта. Мова і література (англійська)
25. Середня освіта. Мова і література (німецька)
26. Середня освіта. Мова і література (російська)
27. Середня освіта. Українська мова і література
28. Філологія. Мова та література (англійська)
29. Філологія. Мова та література (німецька)
30. Філологія. Мова та література (новогрецька)
31. Філологія. Українська мова та література
32. Філологія. Мова та література (російська)