______________________________________________________________

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
___________________________________________________________________
  • Освітньо-професійні програми 2018 року

  • ОС «Бакалавр»
    ОС «Магістр»

  • Освітньо-професійні програми 2019 року

  • ОС «Бакалавр»
    ОС «Магістр»

  • КАТАЛОГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ для першого (бакалаврського рівня)