_______________________________________

Перехресний вступ
_____________________________________________
Перехресний вступ – це можливість вступити до магістратури з дипломом, здобутим за іншою спеціальністю.

Вступ передбачає:
- проходження кваліфікаційної співбесіди, яка оцінюється за шкалою «склав – не склав» (14-31 травня);
- складання фахового вступного випробування (2-7 серпня);
- складання вступного іспиту з іноземної мови на базі університету (2-7 серпня) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (11 липня).Перелік магістерських програм для перехресного вступу


Назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Форма навчання Умови вступу
(спеціальність за дипломом)
денна заочна

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
пр. Будівельників, 129а

Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за будь-якою спеціальністю
Економіка Міжнародна економіка + +
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес + +
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування + +
Управління фінансово-економічною безпекою + +
Системний аналіз Системний аналіз + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за спеціальностями:
• 6.040201 Математика
• 6.040205 Статистика
• 6.050201 Системна інженерія
• 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
• 6.050903 Телекомунікації
• 6.051402 Біомедична інженерія
• 6.170101 Безпека інформаційних та комунікаційних систем
• 6.170102 Cистеми технічного захисту інформації
• 6.170103 Управління інформаційною безпекою
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за спеціальностями:
• 6.040101 Хімія
• 6.040102 Біологія
• 6.040104 Географія
• 6.040105 Гідрометеорологія
• 6.040103 Геологія

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
пр. Будівельників, 129

Середня освіта Історія + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за будь-якою спеціальністю
Історія та археологія Історія + -
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа + +
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини + +

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
вул. Матросова, 5

Журналістика Журналістика + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за будь-якою спеціальністю
Реклама та зв’язки з громадськістю + -
Українська мова та література Українська мова та література + +
Середня освіта Українська мова та література + +
Фізична культура і спорт Фізична культура + +
Дошкільна освіта Дошкільна освіта + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за спеціальностями:
• 6.010105 Корекційна освіта
• 6.010102 Початкова освіта
ФАКУЛЬТЕТ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
пр. Будівельників, 129 (3 поверх)
Новогрецька мова і література (переклад включно) Мова та література (новогрецька) + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за будь-якою спеціальністю
Переклад (новогрецька) + -
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Переклад (англійська) + - Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за спеціальністю 6.030201 Міжнародні відносини
Середня освіта Мова та література (російська) + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за спеціальностями:
• 6.010101 Дошкільна освіта
• 6.010102 Початкова освіта
• 6.010103 Технологічна освіта
• 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями), 6.020101 Культурологія
• 6.020102 Книгознавство, бібліотекарство та бібліографія
• 6.020104 Народна художня творчість
• 6.030301 Журналістика
• 6.030303 Видавнича справа та редагування
Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Мова та література (російська) + -
Переклад (українська, російська, польська) + -
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
пр. Миру, 89а
Середня освіта Мова та література (англійська) + + Диплом бакалавра / спеціаліста / магістра за будь-якою спеціальністю
Мова та література (німецька)
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Мова та література (англійська) + -
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Мова та література (німецька) + -
Романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська Переклад (італійська) + -
Менеджмент Управління навчальним закладом (загальноосвітній навчальний заклад) + +

_______________________________________

Контакти приймальної комісії:
Адреса: пр. Будівельників, 129а, І поверх, каб. 112
Телефон: (0629) 58-70-52
E-mail: enrollment@mdu.in.ua