_______________________________________

Перехресний вступ
_____________________________________________
Перехресний вступ – це можливість вступити до магістратури з дипломом, здобутим за іншою спеціальністю.

Вступ передбачає:
- проходження кваліфікаційної співбесіди, яка оцінюється за шкалою «склав – не склав» (14-31 травня 2019 року – для спеціальностей, на які вступають за умови складання ЗНО; 23 липня 2019 року – для інших спеціальностей);
- складання фахового вступного випробування (24-27 липня 2019 року);
- складання вступного іспиту з іноземної мови на базі університету (24-27 серпня 2019 року) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (2 липня 2019 року).


Перелік спеціальностей та вступних випробувань для перехресного вступу до магістратури (денна форма)
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для перехресного вступу до магістратури (заочна форма)
_______________________________________

Контакти приймальної комісії:
Адреса: пр. Будівельників, 129а, І поверх, каб. 112
Телефон: (0629) 58-70-52
E-mail: enrollment@mdu.in.ua