Спеціалізована вчена рада
К 12.093.02 (політичні науки)Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р № 793 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року» у Маріупольському державному університеті утворено спеціалізовану вчену раду К 12.093.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» строком на два роки.


Голова ради:
1. Балабанов Костянтин Васильович, д.п.н., професор, ректор Маріупольського державного університету.

Заступник голови:
2. Пашина Наталя Полікарпівна, д.п.н., доцент, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.

Вчений секретар:
3. Рябінін Євген Вадимович, к.п.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.


Більш детальну інформацію щодо захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 12.093.02 можна отримати у наступних контактних осіб:

1. Пашина Наталя Полікарпівна, заступник голови спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629)52-99-47; e-mail: npash@mail.ru

2. Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел. (0629) 53-22-69; e-mail: mdunauka@rambler.ru

3. Рябінін Євген Вадимович, вчений секретар:
тел. (0629) 52-99-47; e-mail: K12.093.02@gmail.com


Паспорт спеціальності 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Дисертації до захисту