Положення про робочі та дорадчі органиПоложення про Ректорат МДУ

Положення про Наглядову раду МДУ

Склад Наглядової ради МДУ

Положення про Вчену раду МДУ

Регламент Вченої ради МДУ


Положення про Вчену раду факультету МДУ

Положення про спеціалізовану Вчену раду

Положення про Раду молодих вчених МДУ

Положення про Наукову раду МДУ

Положення про науково-методичну раду МДУ

Положення про науково-методичну комісію факультету МДУ

Положення про Студентську раду гуртожитку МДУ

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у МДУ

Комісія з переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Комісія з питань академічної доброчесності

Положення про Тендерний комітет МДУ

Положення про Комісію з питань запобігання та виявлення корупції в МДУ

Положення про комісію по трудових спорах МДУ

Положення про Апеляційну комісію МДУ

Положення про Комісію із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Положення про добровільну пожежну дружину МДУ

Положення про експертну комісію МДУ

Положення про Конференцію трудового колективу МДУ

Положення про Конференцію трудового колективу факультету МДУ

Положення про Школу педагогічної майстерності викладачів МДУ